Køge er klar til nyt beredskab

Den endelige aftale om beredskabssamarbejdet mellem Køge, Stevns og Solrød Kommune er nu faldet på plads og blev godkendt af Køge Kommunes byråd tirsdag.

28.11.19
ETK Brand og Redning KøgeBrand og Redning StevnsBrand og Redning Solrød

Fra årsskiftet overtager det nye ETK Brand & Redning beredskabsopgaven på tværs af Køge, Stevns og Solrød kommuner. ETK Brand & Redning er klar med nyt logo, så genkendeligheden er sikret, når der rykkes ud til diverse opgaver.

Det nye beredskab får base på Tigervej 8 i Køge, som netop nu er ved at blive istandsat til at kunne håndtere de mange nye aktiviteter. Der er tale om en ganske betydelig organisation, som samlet set kommer til at bestå af cirka 200 personer, og som foruden Falcks brandfolk og egne indsatsledere kommer til at omfatte frivillige brandfolk, nødbehandlere på Stevns med videre. 

Som led i etableringen af det nye beredskab nedsættes en beredskabskommission i hver af de tre kommuner. Beredskabskommissionen vælges af byrådet, og kommer i Køge Kommune til at bestå af en repræsentant fra hvert af byrådets partier, med borgmesteren som formand, samt politidirektøren. Desuden udpeges to medarbejderrepræsentanter – en for deltids- og en for fuldtidsbrandmænd - samt en repræsentant fra de frivillige.

Jeg er utrolig stolt af det nye beredskab, vi nu får etableret. Det giver mening, at vi tre nabokommuner arbejder sammen om denne vigtige opgave, og jeg ser frem til, at samarbejdet skal stå sin prøve i det nye år. Samtidig glæder det mig, at vi nu får etableret en god base for det nye beredskab på Station Køge på Tigervej. Med aftalen her sikrer vi en stærk og robust forankring i de tre kommuner, og giver de bedste rammer for løsningen af beredskabsopgaven, siger borgmester Marie Stærke.

Solrød byråd godkendte aftalen mandag den 25.november, og kommunalbestyrelsen i Stevns behandler samme sag torsdag den 28. november.

Læs også pressemeddelelsen her: Pressemeddelelse ETK Brand og Redning

Kontakt ETK
Opdateret af Køge Kommune 28.11.19