Fire-kammer-skraldebilerne er i gang

Køge Kommunes nye affaldsordning trådte i kraft den 1. maj 2019. ETK sørger for indsamling af det tørre affald i vores nye fire-kammer-skraldebiler.

02.05.19

ETK-holdet, der kører de nye fire-kammer-skraldebilerETK's chauffører står klar til at køre fire-kammer-skraldebilerne


Fra onsdag den 1. maj, er Køge Kommunes nye affaldsordning i gang. Det betyder, at enfamiliehuse skal sortere skrald i seks fraktioner. Restaffald, madaffald, glas, metal, papir og plast.

ETK står for at afhente det tørre skrald. Det vil sige: 

  • Glas
  • Metal
  • Papir
  • Plast
Derudover medtager ETK batterier, der bliver lagt i en pose på fire-kammer-spanden. 


Haveaffald bliver afhentet 2 gange om året. 


De nye fire-kammer-skraldebiler sørger for at holde det sorterede affald adskilt fra hinanden. Skraldespanden med de fire adskilte rum sættes fast bag på vognen, hvorefter skraldet væltes ind i fire tilsvarende rum i bilen. På den måde sikrer vi, at det af borgerne sorterede affald ikke havner i samme rum. 

Læs mere om den nye affaldsordning


Kontakt ETK
Opdateret af Lina Ventzel Pedersen 09.05.19