Tilfredshed med renhold i kommunen

Igen i år har ETK i Køge Kommune fået foretaget en kortlægning af henkastet affald i Køge Kommune, og hele 82 procent af de adspurgte borgere udtrykker tilfredshed med niveauet af renhold i kommunen.

20.12.18

Spørger man folk på gaden i Køge Kommune, så er der generelt tilfredshed med niveauet af renhold i kommunen. Det viser den rapport, som Hold Danmark Rent har foretaget i 2018 for ”Køge – en ren fornøjelse”, ETK. Rapporten angiver et øjebliksbillede, men viser også tendenser, som kan fortælle, at renholdningsniveauet i Køge Kommune generelt er tilfredsstillende. Du kan læse hele rapporten hér: Rapport - Kortlægning af affald i Køge

Også i år er der blevet suppleret med mange roser til kommunes indsats på området.

De borgere som ikke er tilfredse peger mest af alt på hinanden, som den væsentligste grund til, at de ikke er helt tilfredse med niveauet af henkastet affald i kommunen De steder der peges på som særligt udfordret af affald er Køge Station, Lovparken, Campus Køge og kommunes cykelstier.  Flere borgere giver også udtryk for, at de gerne vil inddrages mere i at holde Køge ren.

Skodproblem

Den mest gennemgående betragtning fra borgerne om de lokale udfordringer med henkastet affald handler om skod. Rapporten viser også, at der stadigvæk er et stort skodproblem i hele Køge Kommune med dobbelt så mange cigaretskod på gaden som i vores sammenligningskommuner.

ETK i Køge Kommune har intensiveret udbredelsen af deres lommeaskebægre fra kampagnen ”Køge – en ren fornøjelse” og håber, at det kan være med til at forhindre, at nogle af de mange skod ender på gaden. Samtidig er det planen, at der vil blive opsat askebægre som et prøveforsøg på et par udvalgte steder i Køge i det nye år.

Rapporten indgår i grundlaget for den videre strategi for ETK’s kampagne ”Køge – en ren fornøjelse”.