Vinteren nærmer sig

I Køge er det vinter fra den 1. november til den 31. marts, og planlægningen af snerydning og anden vintervedligehold er i fuld gang. Ejendoms- og Driftsudvalget godkendte på sit møde den 20. september Vinterregulativet gældende for vinteren 2017 – 2018.

23.10.17
Sneplov
Nyt kapitel i regulativet

Vinterregulativet angiver de retningslinjer der gælder for vinterberedskab i Køge Kommune. Det angiver hvilket ansvar kommunen har, og hvilket ansvar borgerne har. Som noget nyt er der i år tilføjet et kapitel, som beskriver grundejernes forpligtigelser, hvis de bor på en privat fællesvej. Der er også tilføjet oversigtsbilleder over parkeringspladserne som sneryddes på Ølby Station, Køge Station, Borup Station og Herfølge Station.

For at gøre det lidt nemmere, er der ved at blive udarbejdet en brochure, som i ”pixie-format” fortæller om de private grundejeres ansvar i forbindelse med vintervedligehold i Køge Kommune. Brochuren vil blive udsendt til borgerne via e-boks, og vil også kunne findes her på vores hjemmeside: Vinterbrochure.

Regulativet kan du også finde hér: Vinterregulativ 2017-2018

Kommer alt til at gå som planlagt?

Der kan ske uforudsete situationer, men vi er godt rustet: Der er salt klar på lager. Vi har mulighed for at stille med et vagthold på 32 m/k, dels fra ETK og dels de eksterne entreprenører/vognmænd, som der er indgået aftalt med. 

I særligt slemt vejr er det en god idé, at lytte til radio, såvel regionalt som lokalt. Herudover vil der komme informationer på Køge Kommunes hjemmeside og på Facebook. 

Sådan holder vi øje med vejret

ETK vagten følger nøje vejrsituationen via forskellige værktøjer. Dels anvender vi VejVejr.dk og DMI, og så er der tre vejrstationer i hhv. Kulerup, på Marksvinget og på Egedesvej. Herudover kører vagten en tur ud i kommunen. 

Når vagten tager beslutning om at kalde ud, går et nøje planlagt system i gang. Systemet anvendes til udkald, men informerer også om saltindekset. Det betyder, at vi får information om, hvor stor en mængde salt pr. m² det er nødvendig at anvende på glatte veje. 

Kontaktinformation:

Michael Munk, ETK, 56 67 63 68
Helle Skovdal, ETK, 56 6763 73