Døde dyr

Læs her hvad du skal gøre, hvis du opdager døde dyr på kommunens veje fx. vildt, hunde eller katte

Døde dyr - pas på

Hvis du opdager et dødt dyr på kommunale veje og arealer (hund, kat, vildt eller lignende), så har ETK og Køge Kommune en aftale med Falck om, at de afhenter det.

Du skal:

  • Ringe til Falck på: 70 10 20 30
  • Oplyse abonnementsnummer: 00259000
  • Give de nødvendig oplysninger

Aftalen gælder kun for døde dyr på kommunens gader og veje og ikke på privatgrund og i naturområder.

Hvad gør Falck med dyret?

Dyrene opsamles i særligt tætlukkede miljøposer tilpasset dyrets størrelse og opbevares i en speciel container, der bliver tømt ugentligt af destruktionsanstalt.

I sommermånederne opbevares dyrene i en dybfryser for at undgå lugtgener.

Hvad hvis dyret er mærket?

Ved mærkede/registrerede dyr søger Falck ejerforholdet oplyst, og ejer søges kontaktet inden dyret afleveres til destruktion.

Kontakt ETK
Opdateret af Køge Kommune 22.07.19