Sådan behandler vi personoplysninger

Her kan du læse om, hvordan Køge Kommune behandler dine personoplysninger og om de rettigheder, du har ifølge Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

Vi er dataansvarlige – sådan kontakter du os

Køge Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vi er altså dataansvarlige og skal altid kunne kontaktes. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge
Telefon: 56 67 67 67

Kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Ifølge Persondataforordningen skal vi have en databeskyttelsesrådgiver. Vores databeskyttelsesrådgiver er uafhængig og har til opgave at sikre, at vi overholder reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

Du finder vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger nedenfor:

Bech-Bruun Advokatpartnerskab
CVR: 38538071
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Telefon: 72 27 30 02
Skriv en sikker mail til https://dpo.bechbruun.com/koege

Hvilke oplysninger behandler vi?

Det er typen af din henvendelse, der afgør, hvilke slags personoplysninger, vi behandler. Det kan være almindelige personoplysninger (navn, adresse, familieforhold, telefonnummer mv.), følsomme personoplysninger (b.la. helbredsoplysninger) samt oplysninger om strafbare forhold og personnummer.

Formålene med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger for at kunne udføre vores opgaver som kommune. Vi er eksempelvis nødt til at behandle dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle din sag.

Vi behandler dine personoplysninger for at opnå en effektiv og rationel sagshåndtering, så vi kan holde styr på, hvilke henvendelser og sager vi er i gang med at behandle, har behandlet eller skal finde frem igen. Når vi behandler dine personoplysninger, kan vi bedre og hurtigere finde frem til de rette henvendelser og sager, hvis det skulle blive nødvendigt.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger afhænger af, hvilke slags personoplysninger, der er tale om, og din henvendelses karakter.

  • Retsgrundlaget for behandling af dine almindelige personoplysninger vil almindeligvis være baseret på dit samtykke, opfyldelse af en kontrakt, vores retlige forpligtelser som dataansvarlig eller vores titel som offentlig myndighedsudøver jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c eller e.
  • Retsgrundlaget for behandling af dine følsomme personoplysninger vil almindeligvis være baseret på dit udtrykkelige samtykke, vores arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser eller fastlæggelse af et retskrav jf. Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, b eller f.
  • Retsgrundlaget for behandling af oplysninger om strafbare forhold vil almindeligvis være baseret på vores titel som offentlig myndighedsudøver jf. Databeskyttelsesloven (L nr. 502 af 23. maj 2018) § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3.
  • Retsgrundlaget for behandlingen af dit personnummer vil være baseret på en entydig identifikation af dig eller jf. Databeskyttelsesloven § 11, stk. 

Indsamling af dine personoplysninger

Dine oplysninger bliver typisk indsamlet hos dig selv i forbindelse med din henvendelse til os.

Dine personoplysninger vil imidlertid også blive indsamlet af andre end dig selv, nemlig fra andre offentlige myndigheder, offentlige registre og private samarbejdspartnere, når det er relevant for sagsbehandlingen af din henvendelse, og når vi har juridisk grundlag for det.

Modtagere af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til andre offentlige myndigheder og private samarbejdspartnere, når vi har juridisk grundlag for det i forhold til lovgivningen, eller når du har givet dit samtykke til det.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil formålet med din henvendelse er opnået eller så længe lovgivningen foreskriver det.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du ifølge Persondataforordningen en række forskellige rettigheder. Hvis du vil vide mere om dine rettigheder eller gøre brug af dem, skal du kontakte os. Se vores kontaktoplysninger ovenfor i punkt 1 og 2.

Nedenfor kommer en kort beskrivelse af dine forskellige rettigheder:

Ret til indsigt i dine personoplysninger (indsigtsretten)

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi opbevarer og behandler, og i en række andre oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelser) Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet eller få tilføjet flere personoplysninger, så de bliver mere fyldestgørende og opdaterede.

Ret til at blive glemt (slettet)

Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige sletning foregår.

Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må vi fremover kun behandle dem – med undtagelse af opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Arkivformål betragtes som vigtige samfundsinteresse i denne sammenhæng.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dem på.
Du kan læse mere om Datatilsynet på deres hjemmeside


Vejledning

Skriv sikkert fra din digitale postkasse

Køge Kommune sender breve som Digital Post. Du finder din digitale postkasse på e-boks eller borger.dk

Du skal bruge et NemID for at logge ind i din postkasse.

Alle personer over 15 år har en digital postkasse. Den er tilknyttet dit CPR-nummer og følger dig hele livet. Hvis du driver virksomhed eller forening, er postkassen tilknyttet virksomhedens eller foreningens CVR-nummer.

Nogle breve har et format som gør, at de ikke kan leveres digitalt. Derfor vil du kunne opleve at få enkelte materialer fra Køge Kommune som almindelig, fysisk post.

Du kan skrive sikkert og krypteret til kommunen via Digital Post eller med sikker mail.

Hvis din henvendelse til Køge Kommune indeholder fortrolige oplysninger, kan du skrive til os fra din digitale postkasse. Al kommunikation mellem din digitale postkasse og kommunen foregår krypteret og sikkert. Du kan vedhæfte dokumenter og billeder, præcis som fra en almindelig mail.