Brand og Redning

Vi arbejder på Brand og Rednings nye hjemmeside.

ETK Brand og Redning KøgeBrand og Redning SolrødBrand og Redning Stevns

Fra 01.01.2020 overtager det nye ETK Brand & Redning beredskabsopgaven på tværs af Køge, Solrød og Stevns kommuner. ETK Brand & Redning er klar med nyt logo, så genkendeligheden er sikret, når der rykkes ud til diverse opgaver.

Det nye beredskab får base på Tigervej 8 i Køge, som netop nu er ved at blive istandsat til at kunne håndtere de mange nye aktiviteter. Der er tale om en ganske betydelig organisation, som samlet set kommer til at bestå af cirka 200 personer, og som foruden Falcks brandfolk og egne indsatsledere kommer til at omfatte frivillige brandfolk, nødbehandlere på Stevns med videre. 

Som led i etableringen af det nye beredskab nedsættes en beredskabskommission i hver af de tre kommuner. Beredskabskommissionen vælges af byrådet, og kommer i Køge Kommune til at bestå af en repræsentant fra hvert af byrådets partier, med borgmesteren som formand, samt politidirektøren. Desuden udpeges to medarbejderrepræsentanter – en for deltids- og en for fuldtidsbrandmænd - samt en repræsentant fra de frivillige.

Kontakt Brand og Redning
Opdateret af Køge Kommune 10.01.20