Rotter og andre uønskede dyr

Anmeld rotter og læs mere om andre uønskede dyr.

Rotter

Når du ser en rotte eller tegn på rotter har du pligt til at anmelde det. I selvbetjeningsboksen på denne side, kan du anmelde rotter.

Her kan du kan læse mere om rottebekæmpelse i Køge Kommune.

Døde dyr

Hvis du opdager et dødt dyr på din vej (hund, kat, vildt eller lignende), skal du tage kontakt til Falck. Køge Kommune har en aftale med Falck om, at de henter dyret. 

Læs mere her: Køge Kommunes aftale med Falck 

Bier & hvepse

Ønsker du hjælp til at få fjernet en bisværm, kan du henvende dig til Danmarks Biavlerforening, som gerne kommer og hente sværmen.
Bier og hvepse hører til i den danske natur, men de kan være ubehagelige, hvis de slår sig ned i eller i nærheden af vores beboelse.

Bisværme

Ønsker du hjælp til at få fjernet en bisværm, kan du henvende dig til Danmarks Biavlerforening, som gerne kommer og henter sværmen, eller Morten Nielsen tlf. 51 64 76 61 eller 42 22 54 05. Drejer det sig om andre insekter, såsom murbier og jordbier kan du henvende dig til Statens Skadedyrslaboratorium. I nogle tilfælde er det tilrådeligt at kontakte et privat Skadedyrsbekæmpelsesfirma. Se i De gule sider.

Hvepse

Køge Kommune bekæmper ikke hvepse hos private, men videregiver her en effektiv og ufarlig metode:

Anskaf en flue- eller staldspray mod fluer og hvepse. Den kan købes i supermarkeder og specialforretninger.
Læg nøje mærke til hvor hvepseboet er placeret og hvor hvepsene flyver ud og ind. Indflyvningshullet er som regel placeret nederst i boet.
Vent til det er helt mørkt. Når der er midsommer, sker det først efter kl 22. På dette tidspunkt er alle hvepse i boet og du risikerer derved ikke at blive angrebet bagfra.
Du skal spraye på ydersiden af boet ved indflyvningshullet, hvor der kan sidde enkelte hvepse. Hurtigt derefter skal du sprøjte ind i selve indflyvningshullet. Du skal kun sprøjte nogle få sekunder af gangen. Efter 1-5 minutter ophører hvepsenes summen og de dør. Der kan komme nogle få meget bedøvede hvepse ud af indflyvningshullet, mens du periodevis giver nogle sprøjt ind i hullet, så lad være med at have ansigt eller hænder tæt ved hullet.
Sprøjt ikke i længere tid end nødvendigt. Husk det er gift du bruger! 

Mus

Det er ikke rart at have mus i sit hus, de kan gnave i fx elektriske installationer og forurene madvarer. Mus kan komme ind i boliger via helt små smuthuller.
Hvis musene er kommet ind i huset, bør du i første omgang forsøge at fange dem ved hjælp af fælder. Rosiner er gode at putte i fælderne, da de er velegnede til at lokke de mest almindelige danske musearter til. Du bør ikke bruge musegift, da det kan resultere i, at døde mus kommer til at ligge steder, hvor du ikke kan få fat i dem.

Hvordan genkender du en mus?

Mus er meget mindre end rotter og har små fødder og ører, men relativt små hoveder. Du kan få flere oplysninger om mus og rådgivning til bekæmpelse hos Skadedyrslaboratoriet i Danmarks JordbrugsForskning.

Køge Kommune står ikke for at fjerne mus, det er husejerens eget ansvar.

 

Måger

Måger kan være nærgående, men man kan selv gøre noget, læs mere hos Naturstyrelsen. Køge Kommune bekæmper ikke måger.

  

Råger

Hvis du føler dig forstyrret af rågekolonier på kommunale ejendomme, kan du henvende dig til Vej, Park og Byrum, Høgevej 9, 4600 Køge - tlf. 56 67 63 85 eller med mail til . Regulering af råger vil i givet fald inkludere en begrundet ansøgning til Naturstyrelsen om hel eller delvis bortskydning.
På privat ejendom er der ingen kommunal regulering af rågekolonier. Du kan få nærmere oplysninger om mulighederne for at bekæmpe råger privat via dette link til Naturstyrelsens lokale vildtkonsulent.
Måger kan være nærgående, men man kan selv gøre noget for at holde måger væk fra pladser og ejendomme. Køge Kommune bekæmper ikke måger.  

Mosegrise og muldvarpe

Køge Kommune foretager ikke bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe for kommunens borgere. 
Skulle du få problemer med mosegrise eller muldvarpe, kan du henvende dig til et autoriseret bekæmpelsesfirma, der mod betaling kan udføre skadedyrbekæmpelse 

Katte

Køge Kommune har ikke nogen ordning for indfangning af vilde katte.
Hvis du er generet af  tilløbende katte kan du kontakte Kattens Værn, men du skal selv betale de udgifter, der er forbundet med indfangningen. https://kattens-vaern.dk/

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Vej, Park og Byrum 11.02.22