Husdyr

to ryttere i en skov

Hvis du holder husdyr, eller gerne vil have dyrehold kan du hente vejledning på denne side.

Dyrehold

Dit dyrehold må ikke give anledning til forurening af grundvand eller overfladevand, og det må ikke være til væsentlig gene for nabolaget. Derfor er der en række miljøregler, der skal overholdes, i forbindelse med husdyrhold. 

Kontakt altid kommunen inden du etablerer eller ændre dit dyrehold.

Det er tilladt at etablere dyrehold i landzone. Dog ikke, hvis området ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv. Inden for de områder og inden for byzone- og sommerhusområder, er det ikke tilladt at holde svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold.

Høns og fugle

I Køge Kommune har vi ikke nogen forskrifter eller regulativer for hold af høns eller andre fugle. Det betyder, at man gerne må holde høns i byzone. 

Hvis man gerne vil holde høns, og især hane, er det en god idé at tale med sine naboer om det. Det er især hanegal, der giver anledning til gener for naboer.

Køge Kommune anbefaler, at hønseholdet etableres med hønsehus og hønsegård hvor hønsene skal opholde sig.

Kontakt
Opdateret af Indhold 08.02.22