Brand og Redning

Brand & Redning er en del af Køge Kommunes servicevirksomhed, og hører under Teknik -og Miljøforvaltningen i Køge Kommune

Logo for brand og redning Køge Kommune

Brand & Redning er Køge Kommunes redningsberedskab.
Beredskabet overtog pr. 1. januar 2020 beredskabsopgaverne fra det fælleskommunale Østsjællands Beredskab, som blev nedlagt.
Udover opgaverne for Køge Kommune Brand & Redning endvidere en række beredskabsopgaver for Stevns og Solrød kommuner.

Kontakt Brand og Redning Køge
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 15.02.22