Grænse for ekstern revision for de folkeoplysende foreninger hæves

07.04.22

Det har hidtil været sådan, at folkeoplysende foreninger eller aftenskoler, som modtager mere end 300.000 kr. i tilskud fra Køge Kommune skal indsende et regnskab, som er revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 4. april 2022, at denne grænse hæves til 500.000 kr. med virkning for regnskaber for 2022 og fremefter.

Læs om udvalgsbeslutningen her 

Opdateret af Køge Kommune 07.04.22