Vi tester sirenerne den 4. maj

Årlig afprøvning af sirenevarslingssystemet 2022

29.04.22
Beredskabsstyrelsen gennemfører den årlige afprøvning af sirenesystemet:

ONSDAG DEN 4. maj 2022 FRA KL. 12:00 TIL KL. 12:15

afprøver Beredskabsstyrelsen i samarbejde med politiet det landsdækkende varslingssystem.

Hver nat testes sirenevarslingssystemet uden lyd. Men én gang om året skal systemet også testes med lyd. 

Siden 1994 er det sket på den første onsdag i maj kl. 12.
Sirenevarslingssystemet kan umiddelbart virke både omstændeligt og utidssvarende,

men sirenerne er fortsat et meget vigtigt redskab for det danske beredskab.

sirenevarsling

Personer, der opholder sig i en vandret linje inden for 40 meter af et sirenehoved, løber en risiko for at pådrage sig høreskader, når sirenen afgiver signal.

Effektivt høreværn skal derfor altid anvendes. Der er derimod ingen risiko for at pådrage sig høreskader ved almindeligt ophold under sirener.

Ring ikke til 1-1-2, politi eller brandvæsen, fordi sirenerne afgiver signal. Unødvendige opkald om sirenesignal kan blokere alarmcentralen for livsvigtige meddelelser.


Hent information på ukrainsk

Hent information på engelsk

Hent information på russisk 

Hent information på dansk

Der findes mere information om varslingssystemet på Beredskabsstyrelsens hjemmeside 


Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 29.04.22