Referat fra Kultur- og Idrætsudvalget

07.04.22

Mandag den 4. april holdt Kultur- og Idrætsudvalget møde. De havde følgende på dagsordenen:

45. Godkendelse af dagsorden

46. Status over Fokusplan for events og oplæg til fremtidige events i Køge Kommune

47. Formandsbeslutning om fritidspas til flygtninge
48. Grænse for ekstern revision for foreningsregnskaber
49. Delegationsplan 2022 - Kultur- og Idrætsudvalget
50. Repræsentant til bestyrelsen i Køge Ungdomsskole/Tapperiet
51. Rammer for Kultur- og Idrætsudvalgets dialogmøder
52. Konsulentforbrug
53. Sygefravær på Kultur- og Idrætsområdet pr. 4. kvartal 2021
54. Orientering fra formanden
55. Orientering fra forvaltningen
56. Eventuelt

Lukkede Punkter
57. Spare- og effektiviseringsforslag til budget 2023-26 fra medlemmer af byrådet
58. Eventuelt.
59. Underskriftsblad - KIU

Du kan læse referatet her
Opdateret af Køge Kommune 07.04.22