Medarbejderne sikres endnu mere indflydelse i ny MED-aftale

Efter en lang og god proces er repræsentanter for de faglige organisationer og ledelsen i Køge Kommune blevet enige om en ny aftale, der øger medarbejdernes medbestemmelse og indflydelse. Aftalen træder i kraft den 1. april 2022.

28.03.22
MED-aftalen er en ambitiøs aftale om, at alle medarbejdere i Køge Kommune enten direkte eller gennem en medarbejderrepræsentant har mulighed for medindflydelse og medbestemmelse på egne arbejdsforhold og på rammerne for arbejdet. 

MED-aftalen bygger på en tillidsbaseret ledelses- og samarbejdspraksis, og målet er at udvikle, styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet og samarbejdet i Køge Kommune. 

”Vi har med denne MED-aftale taget et stort skridt for at sikre et gensidigt forpligtende samarbejde i Køge Kommune. MED-aftalen vil udvikle, styrke og effek¬tivisere arbejdsmiljøarbejdet og samarbejdet i Køge Kommune.” udtaler tillidsrepræsentant fra BUPL Morten Pedersen på vegne af de faglige organisationer, der har forhandlet aftalen med Køge Kommune. 

Børne- og uddannelsesdirektør og medlem af Hoved MED-udvalget Henrik Laybourn udtaler: 

”Jeg er glad for, at vi har landet denne aftale efter en god proces, hvor vi sammen har haft fokus på, hvad der skal til for at gøre det attraktivt at arbejde i Køge Kommune.”

Den nye MED-aftale er en opdatering af den gamle MED-aftale og bygger på rammeaftalen om medbestemmelse og medindflydelse indgået mellem Kommunernes Landsforening og de faglige organisationer. 

Pressekontakt:

Børne- og uddannelsesdirektør og medlem af Hoved MED-udvalget Henrik Laybourn, telefon 31323333


Opdateret af Køge Kommune 28.03.22