Invitation til forborgermøde om ny lokalplan for Køge Idrætspark

Køge Kommune inviterer til forborgermøde om startredegørelse for ny lokalplan for Køge Idrætspark.

10.03.22

Invitation

Klima- og Planudvalget besluttede 3. februar 2022 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan 1108 – Køge Idrætspark, og derfor inviteres naboer og interesserede borgere nu til forborgermøde. På mødet bliver der mulighed for at høre mere om lokalplanprocessen, stille spørgsmål og komme med input til planlægningen. 

Baggrund for udarbejdelse af ny lokalplan

Over de seneste år har Køge Idrætspark gennemgået en modernisering med henblik på at styrke idræts- og fritidsfaciliteterne for køgeborgerne, og for at muliggøre afholdelse af superligakampe og større sportsbegivenheder. Udviklingen er sket etapevist, og på baggrund af lokalplan 1071, der blev vedtaget i 2018. 

I november 2021 blev der givet politisk tilsagn om at fortsætte og dermed færdiggøre moderniseringen af idrætsparken. Der lægges blandt andet op til, at stadion skal bygges færdigt med siddepladstribuner og bygninger mellem hjørnebygningerne, så stadion lukkes af. Desuden skal der gives mulighed for at etablere parkeringspladser i den sydlige del af området med vejadgang fra Ølbyvej. Derfor skal der nu udarbejdes en ny – opdateret – lokalplan for området, der muliggør yderligere bebyggelse og anlæg indenfor området.

Sted og tidspunkt

Borgermødet afholdes onsdag den 30. marts kl. 17–18 i Hal 3, Ved Stadion 2B, 4600 Køge. 

Luftfoto over området for Køge Idrætspark

Kort med afgrænsning af lokalplanområdet.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af IT og GIS 10.03.22