Debatoplæg om miljøvurdering af ny underføring i Køge bymidte

Køge Kyst og Køge Kommune ønsker at realisere visionen om en ny bred underføring for bløde trafikanter mellem Køge bymidte og havnen.

08.02.22

Om projektet

Den nye underføring skal være en erstatning for den nuværende jernbanekrydsning ved Teaterbygningen. Projektet er en del af udviklingsplanen for Køge Kyst og indgår også i Køge Kommuneplan 2021.

Køge Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af projektet. Miljøvurderingen skal kortlægge og vurdere de miljømæssige påvirkninger, inden der træffes endelige beslutninger om projektet. 

Som led i miljøvurderingen afholdes nu en debatfase, hvor det er muligt at høre nærmere om projektet og indsende forslag til emner til miljøvurderingen. 

Borgermøde

Der afholdes borgermøde i kantinen på Køge Rådhus d. 28. februar kl. 19-21. Høringen slutter d. 7. marts 2022. 

Du kan læse mere om projektet i dette debatoplæg.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af IT og GIS 08.02.22