Nyt fra byrådets møde den 21. december 2021

Med blandt andet disse overskrifter: ”Fjernvarme på tilbud på vej til to nye områder i Køge”, ”Tre nye områder får sikret adgangsveje af Køge Dige” og ”Udsigtspunkt, sauna og bedre infrastruktur på vej til Køge Marina”.

22.12.21
Køge Kommune fremrykker ikke længere fakturaer
For at hjælpe erhvervslivet i corona-tiden, besluttede et enigt byråd i marts 2020 at fremrykke betalingen af regninger til de virksomheder, der leverer ydelser til kommunen. Det betyder, at kommunen frem til nu har betalt regninger med det samme i stedet for efter 30 dage, som normalt. 

På dagens byrådsmøde blev det dog besluttet, at kommunen går tilbage til at betale regninger som førhen. Fremrykningen af fakturaer var nemlig en del af de økonomiske hjælpepakker til erhvervslivet, som nu er ophørt. Byrådet er opmærksom på, at tiltaget igen kan blive aktuelt, hvis behovet opstår. 


Snart kan autocampister overnatte på Køge Marina 

Det er populært som aldrig før at rejse rundt i det danske sommerland i en autocamper, og Køge Marina har da også mærket en stor efterspørgsel på at få lov til at sætte det rullende hjem op på marinaen. 

Det ønske bliver nu imødekommet. På aftenens møde besluttede byrådet nemlig at søsætte et forsøg, hvor en parkeringsplads med 20 pladser reserveres og indrettes til autocampister, som besøger Køge, og enten vil holde et lille hvil eller overnatte:

”Hvis du spørger mig, er Køge Marina en af de smukkeste i landet – og jeg kan godt forstå, at mange gerne vil holde pause her og nyde den smukke udsigt en lun sommeraften. Autocampere vil kun være med til at skabe mere liv i området, og jeg er rigtig glad for, at vi nu kan tilbyde dem en plads, når de lægger vejen forbi Køge,” siger borgmester Marie Stærke.

Forsøget træder i kraft i 2022 fra den 1. juni – 31. august. Det vil kun blive tilladt at sætte sin autocamper op i de markerede båse på parkeringspladsen og i et begrænset tidsrum. Herudover må man ikke sætte fortelt op. Det forventes, at parkering af en autocamper kommer til at koste omkring 155 kr. for et døgn, med mulighed for at tilkøbe strøm og adgang til bade- og toiletfaciliteter præcis på samme måde som for lystsejlere.

Projektet evalueres efter tre år, hvor byrådet tager stilling til, om løsningen skal gøres permanent.

Udsigtspunkt, sauna og bedre infrastruktur på vej til Køge Marina 
Der er gang i den på Køge Marina. Snart starter byggeriet af et splinternyt hotel, og der blevet plads til endnu flere lystsejlere. Senest er der blevet opsat et nyt amfiteater, og nu har den populære marina kurs mod endnu mere udvikling. Det stod klart, efter et enigt byråd på aftenens møde valgte at frigive de 8 mio. kr. til udviklingen af marinaen, hvilket er en del af budgetaftalen for 2022-2025. 

Størstedelen af de 8 mio. kr. er øremærket til forbedring af områdets infrastruktur, så den kommer til at matche al den udvikling, der sker i området. Der er også sat penge af til et nyt udsigtspunkt ved amfiteateret, en ny saunaponton til de mange vinterbadere, parkeringspladser til autocampere og til at føre en ny kunststrategi ud i livet.

Køges gamle havn gøres klar til gæster
Sommer, sol og bådture til Køges gamle inderhavn. Det lyder måske fjernt fra virkeligheden her sidst i december måned, men ikke desto mindre er det tæt på at blive virkelighed til sommer. 
Byrådet gav på dagens møde grønt lys for og midler til at åbne den gamle inderhavn for besøgende fra vandsiden i sommerhalvåret. Planen er at anlægge en flydebro med 25-30 lystbådepladser, der giver besøgende mulighed for at lægge til i havnen i nogle få timer eller med et begrænset antal overnatninger. 

Den gamle havn, der tager navn fra sin karakteristiske form – Slipset – har indtil nu kun været åben for industribåde, men nu skal private lystbåde altså have muligheden for at lægge til for en kort periode.

- Tænk sig at lægge båden til i Køges gamle havn på en smuk sommerdag, for så at gå på opdagelse i Køges rige kulturliv og handle i de mange specialbutikker, kun et stenkast væk fra havnen. Køges ansigt vender mod havet, og vi er i dén grad klar til at tage imod endnu flere gæster fra vandsiden. Jeg ser frem til at se havnen blomstre op og summe endnu mere af liv i sommermånederne. Der skal også lyde en stor tak til erhvervslivet for et rigtigt godt samarbejde”, siger borgmester Marie Stærke. 

Der er i budget 2021 afsat 508.000 kr. til etableringen af gæstemarinaen for lystbåde i Køges inderhavn Slipset til brug i sommerhalvåret. Det samlede projekt beløber sig til 1,5 mio. kr.  og støttes med 1 mio. kr. fra donationer fra det lokale erhvervsliv og fonde.

Fortsat udvikling af Den Maritime Halvø
Den Maritime Halvø skal udvikles til et mødested ved vandet for alle borgere. På dagens byrådsmøde var det tid til en status på arbejdet, ligesom byrådet drøftede det videre arbejde, da udviklingsbudgettet for halvøen er lavere end oprindelig planlagt.
I årene 2023 – 2025 er der således afsat 2,5 mio. kr.  om året. Pengene bliver primært brugt til at byggemodne området og gøre adgangsveje klar samt andre tiltag, der kan understøtte udviklingen i området. 

- Den Maritime Halvø har med sin fantastiske beliggenhed ved vand og natur alle muligheder for at blive et samlingssted for borgerne. Det tager tid at udvikle sådan et område, og Den Maritime Halvø bliver helt sikkert ikke bygget på en dag. Her til aften har byrådet drøftet planerne for halvøen, og det bliver rigtig spændende at følge udviklingen”, siger borgmester Marie Stærke.

Byrådet har fortsat fokus på at udvikle Den Maritime Halvø under hensyn til det arbejde, der i forvejen foregår på Søndre Havn, og de samarbejder, som kommunen allerede har sat i gang. Her er både Køge Kyst og foreningerne i området vigtige partnere.

Køge Kommune regner med at have et opdateret forslag til lokalplan for Den Maritime Halvø klar i januar måned. Når byrådet har godkendt planen, bliver den sendt i høring i otte uger, og bliver den endelig godkendt, er vejen banet for begyndende realisering af indretning af området med byggeri og aktiviteter. De nye planer bliver en realitet i løbet af foråret. 

Teaterbygningen og Tapperiet justerer takstmodel og inviterer til endnu mere kulturliv

 
Teaterbygningen og Tapperiet er to centrale kulturinstitutioner i Køge Kommune med hver sit formål. For Teaterbygningen handler det om at skabe gode kulturoplevelser for alle kommunens borgere i et tæt samarbejde med kommunens kulturproducerende institutioner og aktører. Herudover er det også muligt for andre aktører at leje lokalerne, når de eksempelvis i dagtimerne ikke er i brug til afvikling af kulturoplevelser. For at understøtte og tilgodese den fortsatte udvikling af det lokale kulturlivs hjemmebane bliver der lavet en ny og mere gennemsigtig takstmodel, hvor lokale kulturforeninger, kulturaktører og kulturinteresserede betaler 20 procent af billetindtægten på arrangementer til Teaterbygningen som leje. Det skaber ens vilkår får alle aktører og gode startvilkår for nye arrangører.

Tapperiet er kommunens kulturhus for ungdommen, hvor unge selv er med til at definere aktiviteter og oplevelser. Her fylder koncertdrift, ungdomsskoleaktiviteter og gadeidrætten meget.
 
Udover kulturlivet vil kommunen i begrænset omfang leje de to institutioner ud til:
 
1. Arrangører, som laver events af almen, kommunal eller lokal interesse.
2. Nationale aktører inden for Kultur- og Idrætsudvalgets fagområder.
3. Lokale virksomheder og arbejdspladsers møde- og konferenceaktivitet (kun
Teaterbygningen).
 
For at taksterne skal matche tilsvarende tilbud på markedet, justeres taksterne for leje af lokalerne på både Teaterbygningen og Tapperiet fra 1. januar 2022. 
 
Priserne for leje af Teaterbygningen bliver (beregnet pr. påbegyndt arrangementsdag):
Teatersalen 14.000 kr.
Musikcafeen 8.000 kr.
Galleriet 4.500 kr.
Bagscenen 3.000 kr.
Mobilscenen 12.500 kr.
 
Priserne for leje af Tapperiet bliver (beregnet pr. påbegyndt arrangementsdag):
Salen 10.000 kr.
Cafeen 6.000 kr.
Hele huset 12.000 kr.
 
Alle priserne er inklusive klargøring/opsætning, nedtagning/rengøring og moms og eksklusive forplejning, teknisk udstyr og afviklingsteknisk bistand.

Fjernvarme på tilbud på vej til to nye områder i Køge 
Fjernvarme er både billigere og mere bæredygtig end den naturgas, som i dag forsyner mange hjem. Nu har byrådet godkendt to nye projekter, som skal give mulighed for, at indbyggerne i Nylandsvejkvarteret og villaområderne i Køge Midtby som de første i en lang række kan overgå fra naturgas til fjernvarme. 

Rent praktisk betyder den politiske godkendelse af de to projekter, at det for beboerne i de pågældende områder vil blive muligt at overgå fra deres nuværende naturgas til fjernvarmeforsyningen. En realisering af fjernvarmen i de to områder vil kræve en opbakning fra mindst 50 procent af husstandene, og netop for at øge tilslutningsgraden til projektet lancerer Køge Fjernvarme et kampagnetilbud med nedsættelse af tilslutningsafgiften til 10.000 kr. samt en kampagnerabat med halv pris på effektafgiften i fem år. 

Indsatsen for at udbrede fjernvarmen er en vigtig del af Køge Kommunes ambitiøse Klimaplan, som blev vedtaget af et samlet byråd i 2020. Af Klimaplanen fremgår det, at kommunens målsætning er at udbygge og fortætte det eksisterende fjernvarmesystem i Køge By, Køge Nord og Herfølge. 

Hvis alle de nuværende olie- og naturgaskunder i projektområdet lægger om til fjernvarme, vil man kunne opnå en CO2-reduktion på ca. 4.000 tons/år, svarende til ca. 4 tons pr. husstand/år eller 25.000 kørte kilometer i en almindelig benzinbil.
Projektgodkendelsen forudsætter, at anlægsarbejdet er påbegyndt inden for en tidsfrist på to år.


Tre nye områder får sikret adgangsveje af Køge Dige

Arbejdet med det ambitiøse Køge Dige-projekt er i fuld gang med den detaljerede planlægning af digets forløb - herunder hvem, der helt konkret opnår beskyttelse eller anden fordel af diget og derfor skal bidrage økonomisk. 
Køge Dige bliver bygget, så det beskytter mod stormflod på op mod 2,8 meter over havets overflade, og det er ejere af ejendomme, der opnår beskyttelse mod oversvømmelse eller får sikret deres adgangsveje til ejendommen, der skal være med til at betale.

Det betyder, at ejere af ejendomme, hvis bygninger eller adgangsveje ligger under kote 2,8 meter – altså under 2,8 meter over havets overflade og dermed kan blive oversvømmet ved en større stormflod, står til at skulle betale bidrag til projektet. I forbindelse med udformning af forslaget til bidragsfordelingen og et opdateret højdekort, har det vist sig, at yderligere tre mindre områder bliver omfattet, eftersom deres adgangsveje ligger under kote 2,8 meter. Områderne er Søndre Havn, Køge jorddepot/Køge Havn samt et område ved Boholtevej.

- Vi er som kommune på mange måder velsignet med vores geografiske placering tæt på vandet. Men nærheden til vandet betyder også, at vi er i risiko for at blive ramt af stormflod. Og det er ikke kun de få med et hus i første eller anden række til vandet, der risikerer at bliver ramt - det er store områder så langt som to kilometer inde i landet. Derfor er jeg meget glad for, at vi har igangsat et omfattende om ambitiøst projekt som Køge Dige, siger borgmester Marie Stærke.

I begyndelsen af det nye år vil alle ejerne af fast ejendom i de tre nye områder, der kan blive pålagt bidragspligt til Køge Dige, når det endelige projekt bliver politisk vedtaget, modtage et orienteringsbrev. 

Derudover vil samtlige af de ejere af fast ejendom, der står til at opnå beskyttelse eller anden fordel af projektet, få tilsendt et informationsbrev om status for Køge Dige og om bidragsfordelingen. Køge Kommune planlægger et informationsmøde om Køge Dige, som afholdes primo 2022.

Køge Dige vil, når det står færdigt, beskytte omkring 16.000 borgere og mod tab af værdier for op mod 3,9 mia. kr.

Fortidsminder graves frem i Køge Nord

En pulje penge til arkæologiske udgravninger skal sikre fortiden, inden gravemaskinerne rykker ind til nybyggeriet i Køge Nord. Nye huse kræver som bekendt dybe spadestik. Især hvis de som i Køge Nord også skal skærmes med støjvolde og kreative oplevelsesstier. Men før entreprenørerne får lov til at sætte maskinerne i jorden, skal eventuelle fortidsminder i området sikres.
Derfor har Køge Kommune nu bevilliget 18,590 mio. kr. mio. kr. til en ny udgravning, som forventes afsluttet i juni måned. 

- Det er altid spændende, hvad man finder i jorden, når man graver nogle spadestik ned her i Køge Kommune. Vi bor bogstavelig talt oven på fortiden, og vi udvikler med respekt for historien. De arkæologiske undersøgelser, vi nu sætter penge af til, er helt nødvendige for den udvikling, som følger, siger borgmester Marie Stærke. 

De arkæologiske udgravninger har været åbne for publikum, så naboer og andre interesserede i området har fået en forsmag på de oplevelsesstier, det er planen at anlægge ved støjvoldene der kommer til at skærme for de kommende kontorer, lagerhaller og dagligstuer i den nye bydel. Opdateret af Køge Kommune 22.12.21