Ny Kommuneplan sætter retningen for Køge Kommune

En ny kommuneplan, der bygger videre på Køge Kommunes gode udvikling, er nu vedtaget af et enigt byråd. Kommuneplanen sætter blandt andet retningen for, hvor der skal bygges nyt og hvordan bæredygtigheden optimeres i perioden 2021 – 2033.

22.12.21
Kommuneplanen for Køge Kommune 2021-2033 er nu vedtaget og klar til at blive ført ud i livet. Det sker efter at byrådet på dagens møde godkendte planen med de ændringsforslag, som borgere, foreninger og erhvervsliv har sendt ind i høringsperioden. 

- Vi kan som samlet byråd være rigtig stolte af denne her kommuneplan. Med dén i hånden skal vi føre Køge Kommunes ind i fremtiden på en bæredygtig måde. Det har været helt fantastisk at følge med i den udvikling, byrådet satte i gang for 12 år siden. Og lige så spændende bliver det at se, hvordan udviklingen fortsætter herfra. Vi er en attraktiv kommune, hvor borgere og virksomheder kommer til. Med kommuneplanen her sætter vi nogle flotte mål om såvel bæredygtighed som kvalitet i udviklingen, og det er jeg rigtig godt tilfreds med, siger borgmester Marie Stærke.  

Der er i alt kommet 160 høringssvar ind i perioden med både ris og ros til kommuneplanforslaget hvor der er planer om byudvikling i blandt andet Hastrup og Herfølge. 

En af knasterne i kommuneplanen har været forslaget om et nyt byudviklingsområde i Kimmerslev Høje, hvor flere af Borups borgere var utilfredse med udgangspunktet. Kommentarerne er taget til efterretning, og derfor er Kimmerslev Høje byudvikling taget ud af kommuneplanen. Udover ændringen ved Kimmerslev Høje har man også taget andre høringsforslag med som eksempelvis øget beskyttelse omkring vikingeborgen Borgring.

En kommuneplan for alle
For at sikre de absolut bedste vilkår for borgerinddragelse undervejs, har Køge Kommune i høringsperioden arrangeret lokale markvandringer, et større borgermøde med tilgængelighed online og en facebookspørgetime med muligheden for at stille spørgsmål til byplanlæggerne. 

For første gang i Køge Kommunes historie var planen digital og på hjemmesiden kommuneplan.koege.dk kunne alle med interesse, klikke sig rundt mellem de mange forslag til fremtidsplanerne. 

Den digitale platform gjorde det ikke kun lettere at navigere rundt i de forskellige emner, den betød også at muligheden for at indsende høringssvar var digital og lettilgængelig. 

- Med den digitale kommuneplan har vi gjort kommuneplanen mere overskuelig og tilgængelig. En kommuneplan er for alle i hele kommunen. Med den digitale løsning kan flere let klikke, søge og finde vej frem til lige præcis de områder af kommuneplanen, der har interesse, siger borgmester Marie Stærke. 

Den digitale kommuneplan betyder også, at alle nu altid kan gå ind og læse de indsendte høringssvar samt se kommunens kommentarer til hvert enkelt høringssvar. Her finder læseren også såkaldte temabesvarelser, der giver en samlet tilbagemelding fra Køge Kommune på emner, der har fyldt meget i høringsperioden.

Læs alle høringssvar og Køge Kommunes besvarelse på kommuneplan.koege.dk
Opdateret af Køge Kommune 22.12.21