Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse af metalskrotoplag

Køge Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til oplag af metalskrot til HJM Recycling Køge A/S på Nordhavnsvej 24, 4600 Køge.

09.12.21


Læs tillægget til miljøgodkendelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af den sidste annonceringsdato, senest den 6. januar 2022. 

Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal.

Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling ligger som bilag til i godkendelsen og kan i øvrigt ses på Nævnenes Hus’ hjemmeside.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Indhold 08.02.22