Godkendelse af restaurering af strækninger på Køge Å og Ejby Møllebæk

Køge Kommune godkender Køge Sportsfiskerforenings projekt med restaurering af strækninger af Køge Å og Ejby Møllebæk ved Spanager

21.12.21

Godkendelsen har klagefrist 18.1.22.

Godkendelse af restaurering af strækninger på Køge Å og Ejby Møllebæk samt dispensation til Naturbeskyttelseslovens §3.

Selve Godkendelsen præsenteres sammen med Høringsmateriale og Klagevejledning.

De 3 dele kan hentes her.

Godkendelse af projekt

Klagevejledning

Høring

Kontakt
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 08.02.22