Ansøg Udviklingspuljen inden 15. december - tjek kvittering

09.12.21

Nu er det muligt at ansøge om midler til rekvisitter, udviklingsprojekter og talentudvikling!

NB! Hvis I allerede har søgt og ikke fået en kvittering - så søg igen. 

Drillenissen har nemlig været på spil og lagt en fejl ind i linket til ansøgningen. Det betyder, at hvis I ikke har modtaget en kvittering i e-boks eller I har set en rød fejlmeddelelse på skærmen, så har vi IKKE modtaget jeres ansøgning. Nissen er nu skældt ud, og fejlen er rettet - så I kan roligt ansøge igen.  

Udviklingspuljens formål

Udviklingspuljen har til formål at støtte udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, initiativer, foreninger eller projekter med folkeoplysende sigte – altså aktiviteter, der ikke nødvendigvis falder inden for den traditionelle opfattelse af folkeoplysende virksomhed og dermed ikke får tilskud efter andre regler i Folkeoplysningsloven.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger/voksenundervisning og selvorganiserede grupper. Udviklingspuljen kan også søges til projekter, der har som formål at udvikle en ny folkeoplysende forening med aktiviteter, der ikke i forvejen findes i Køge Kommune.

Sådan søger du

Benyt vores nye elektroniske ansøgningsskema til puljen. Find link til skemaet under 'Udviklingspuljen' på koege.dk/tilskud

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 15. december.

Læs mere

Find retningslinjer, link til ansøgningsskema og meget mere på koege.dk/tilskud

Opdateret af Køge Kommune 09.12.21