Køge Kommunes borgere redder frøerne

Nu får Køge Kommunes borgere muligheden for at vågne op til frøers kvækken og et rigt dyreliv i baghaven. I et ønske om at redde truede frøer og gavne dyrelivet generelt, kan man nu søge tilskud til at anlægge en sø på sin ejendom.

13.09.21
Nu kan alle i Køge Kommune være med til at passe bedre på truede, kvækkende padde-arter såsom springfrøen og den store vandsalamander. Alle med interessen kan anlægge en lille sø på ejendommen – eller rense en allerede eksisterende sø, der trænger til det.

Senest den 1. oktober 2021 kan alle interesserede med have eller større ejendomme sende en ansøgning ind til Køge Kommunes Miljøafdeling med en beskrivelse af sø-planerne og dermed få mulighed for tilskud til projektet på op til 20.000 kr. 

Klima- og Planudvalget i Køge Kommune har i Naturhandleplan 2021 besluttet at afsætte penge og forbedre forholdene for padder, der er fredede dyr. Flere paddearter, f.eks. springfrø og stor vandsalamander, har kommunen en særlig forpligtelse til at passe på, fordi de er sjældne i hele EU.

- Det er jo vores fornemmeste opgave at passe på det rige dyreliv, vi har her i Køge Kommune og det har vi brug for alles hjælp til. Derfor har vi valgt at give dette tilskud til etableringen af søer igen i år, da vi kan se, at det virker, og at det skaber bedre vilkår for paddelivet, siger Niels Rolskov, formand for Klima- og Planudvalget.

Der er tidligere gravet en del paddevandhuller forskellige steder i Køge Kommune i et samarbejde mellem Naturfredningsforeningen og Køge Kommune, og nu ønskes der altså endnu flere levesteder til padderne. Køge Kommune er kendt for sin bestand af springfrøer, som kun findes i den sydøstlige del af Danmark, og er sjælden på landsplan. 

Køge Kommune har givet tilskud til etableringen af søer i flere år. I 2019 søgte 35 om tilskud til etablering eller oprensningen af søer og der blev givet tilskud til 10 nye eller restaurerede søer i Køge Kommune i 2019-2020.

Hvordan søger man?
Interesserede, der kunne tænke sig at få en ny eller forbedret sø og samtidig hjælpe padderne skal sende en ansøgning til Køge Kommune senest den 1. oktober 2021. Send ansøgningen til natur@koege.dk. 

Krav til ansøgningen

  • Det er en betingelse, at ansøgerne ejer det areal, de søger på.
  • Ansøgning skal indeholde et kort, hvor der er vist, hvor søen ligger/skal ligge. 
  • Ansøger skal beskrive projektet, i forhold til hvor stor søen skal være, og begrundelsen for projektet.
  • Ansøger skal være indstillet på at søge de tilladelser, der er nødvendige, typisk en landzonetilladelse eller en § 3-dispensation. 
  • Tilladelserne skal være på plads, før gravearbejdet kan gå i gang.
  • Ansøger skal være opmærksom på, at der ikke må graves søer i beskyttede moser eller enge. Ligesom der ikke må åbnes markdræn for at skabe søer. 
Kommunen giver maksimalt 20.000 kr. i støtte til hvert projekt. Kommunen forbeholder sig retten til at vælge mellem de indkomne ansøgninger. Vandhuller med den største biologiske værdi prioriteres højest.

Hjælp til ansøgning
Hvis der er brug for hjælp til placering og design osv. af vandhullet, kan du skrive til natur@koege.dk
 
Pressekontakt: 
Niels Rolskov, formand for Klima- og Planudvalget, telefon 2623 4933


Opdateret af Køge Kommune 13.09.21