Invitation til borgermøde om ny lokalplan for patienthotel og sundhedshuse på Lykkebækvej

Køge Kommune inviterer til forborgermøde om opstart af lokalplan for patienthotel og sundhedshuse på Lykkebækvej. Mødet afholdes udendørs.

13.09.21

Formålet med en ny lokalplan er at muliggøre opførelse af hotellejligheder, patienthotel, evt. studieboliger og sundhedshuse på ejendommene Lykkebækvej 6-10. Der ønskes øgede bygningsomfang og -højder i forhold til gældende lokalplaner for området.

Formålet med mødet er at fortælle om idéerne bag projektet og lokalplanprocessen. Både politikere og forvaltning vil deltage.

Du kan se startredegørelsen for lokalplanen i referatet fra møde i Klima- og Planudvalget d. 12. aug. 2021.

Hvor og hvornår

21. september 2021 kl. 17-18 på Lykkebækvej 8 4600 Køge.

Mødet afholdes udendørs.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 13.09.21