Handicapprisen 2021

Den 2. december 2021 uddeles Køge Kommunes Handicappris 2021.

Prisen er en særlig anerkendelse til personer, grupper, virksomheder eller organisationer, der yder en særlig indsats for at styrke handicappedes trivsel og livsvilkår i Køge.

Kandidater til prisen kan indstilles frem til den 1. november.

22.09.21

Igen i år sætter Køge Kommunes Handicapråd i samarbejde med Danske Handicaporganisationer i Køge fokus på de borgere, virksomheder og foreninger, der gør en særlig indsats på handicapområdet.

Frem til den 1. november kan borgerne i Køge Kommune indstille deres kandidat til Handicapprisen 2021 og de 10.000 kr., der følger med prisen.

Det var med stor succes, at vi sammen med Danske Handicaporganisationer i Køge iværksatte og uddelte Handicapprisen sidste år. Der bliver gjort så meget flot arbejde rundt omkring for at hjælpe personer med handicap i Køge Kommune, og med Handicapprisen sætter vi lys på de gode historier og hylder dem, som gør en ekstra indsats for, at borgere med handicap trives og har samme muligheder som alle andre. Vi håber meget på at modtage en bred vifte af forskellige forslag til kandidater til årets handicappris",
siger formand for handicaprådet i Køge Kommune, Lars Kunov.

Handicapprisen har til formål at anerkende personer, virksomheder eller foreninger, der gør noget aktivt for at styrke handicappedes livsvilkår i Køge. Samtidig har Handicapprisen til formål at inspirere andre ved at vise de gode eksempler på, hvordan hverdagen for borgere med et handicap kan gøres bedre.

Eksempler på kandidater til prisen kan være en forening eller borger, der har arbejdet for at sikre deltagelse i foreningslivet for borgere med handicap, eller som er gået nye veje, har sat nye initiativer i gang eller bidraget til inklusion på arbejdsmarkedet eller udviklingen af det frivillige sociale arbejde for borgere med handicap i Køge Kommune.

Hvordan kan man indstille kandidater?

Alle kan indstille kandidater til Handicapprisen 2021. Enkeltpersoner, grupper, virksomheder og organisationer kan også indstille sig selv.

Indstillingen skal ske senest den 1. november 2021.

Kandidaten behøver ikke at være bosat i kommunen, så længe indsatsen kommer Køge-borgere med handicap til gavn. Hvis kandidaten er en virksomhed, forening eller organisation skal de dog have adresse i Køge Kommune. Det er ikke muligt at indstille ansatte i Køge Kommune eller medlemmer af Handicaprådet.

Indstil en kandidat ved at sende en mail til

I mailen skal det kort beskrives, hvilken indsats kandidaten har ydet for borgere med handicap i Køge Kommune, samt gives en kort begrundelse for, hvorfor netop denne kandidat bør få Handicapprisen 2021. Husk også at skrive dine kontaktinformationer (navn, telefon og mail) i mailen.

Prisoverrækkelsen

Handicapprisen 2021 uddeles torsdag den 2. december 2021 ved et åbent arrangement på Genoptræningscentret, Rådhusstræde 10C fra kl. 15.00, hvor pressen er velkommen.

Vinderen modtager et diplom og 10.000 kr. fra Køge Kommunes Handicapråd og Danske Handicaporganisationer (DH) i Køge.

Pressekontakt

Lars Kunov, formand for Handicaprådet i Køge: 20 72 03 21 /

Kim Roat Pedersen, sekretær for Handicaprådet i Køge Kommune: 23 21 72 86 /

Opdateret af Køge Kommune 22.09.21