Sidste chance: Folkeoplysningspolitik i høring

23.09.21

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 6. september 2021 at sende folkeoplysningspolitikkens afsnit om Kultur- og Idrætsrådets fremtidige sammensætning og formål, jf. folkeoplysningslovens § 35, stk. 2 i høring.

Baggrunden for beslutningen kan læses i referatet fra Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 6. september 2021 på Køge Kommunes hjemmeside.

Forslag til revideret folkeoplysningspolitik kan ses på kommunens hjemmeside ved at følge dette link


Høringssvar indsendes senest den 27. september 2021 til

Forslaget til revideret folkeoplysningspolitik og de indkomne høringssvar behandles på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 4. oktober og forventes vedtaget på Byrådets møde den 26. oktober 2021.
Opdateret af Køge Kommune 23.09.21