Et samlet byråd bag budgetaftale med fokus på den borgernære velfærd og gode erhvervsservice

Et enigt byråd står bag en budgetaftale for årene 2022 – 2025, der afspejler den udvikling, Køge Kommune står midt i, hvor flere borgere og erhvervsvirksomheder flytter til kommunen. I budgettet er blandt andet afsat penge til man fortsat bygger en ny daginstitution om året i de næste fire år, ligesom der igangsættes en analyse af, hvad det øgede børnetal kommer til at få af betydning for skoleområdet. Dertil kommer en beslutning om at sikre en god erhvervsservice for virksomhederne gennem projektet ”Én indgang”.

15.09.21

Et enigt byråd har indgået aftale om Køge Kommunes budget for de næste fire år. Aftalen har fokus på den vækst og udvikling, som Køge Kommune oplever, og at der her følger et ansvar for sikring af den gode service til såvel borgere og erhvervsliv.

Netop det afspejler sig i budgetaftalen, der fortsat afsætter penge til en ny daginstitution om året; en analyse, der skal afklare, hvor kapaciteten på skoleområdet bliver udfordret i fremtiden – og igangsættelse af projektet ”Én indgang”, der skal sikre en god kommunikation med erhvervslivet, når det gælder byggesager.

Det er også lykkedes forligspartierne at indarbejde 30 millioner kroner til området for sårbare børn og voksne. Behovet herfor stammer fra stigende udgifter på området, dels som følge af en refusionsreform, der omfordelte regningen for særligt dyre enkeltsager mellem landets kommuner, dels som følge af generelt stigende udgifter på området i alle landets kommuner.


Et grønt budget i en grøn kommune

Klimasikring og grøn omstilling har også fået en plads flere steder i budgettet. Der er afsat penge til et klimasekretariat og til en realisering af klimaplanen, ligesom hele kystsikringsprojektet i form af Køge Dige kommer til at fortsætte.

Budgetaftalen fastholder en likviditet ved udgangen af budgetperioden på cirka 209 mio. kr. hvilket skaber rum til at imødegå eventuelle uforudsete udgifter, ligesom det sikrer det kommende byråd en reserve svarende til kommunen økonomiske politik.

I forbindelse med budgetforliget er det lykkedes forligspartierne at holde kommunens skatteprocent på det nuværende, lave niveau, hvilket betyder, at Køge Kommune fortsat er en lavbeskatningskommune. For fortsat at have balance i økonomien, så kommunens indtægter ikke overstiger udgifterne, bliver det nødvendigt at arbejde med besparelser fra 2023. Disse bliver baseret på analyser, der igangsættes allerede nu, så kommunen har god tid til at arbejde med bæredygtige løsninger.

Bag årets budgetaftale står Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten – De Rød Grønne, Jeppe Lindberg (løsgænger) og Radikale Venstre.

Pressekontakt:

Borgmester Marie Stærke, telefon 24 90 20 00

Opdateret af Køge Kommune 15.09.21