Tømning af affald i julen

Afhentning af affald i julen.....

19.08.21
AFHENTNING AF AFFALD I JULEN 
Selvom det er jul, kommer skraldemændene selvfølgelig stadig forbi og henter dit affald. 

Jul og nytår 2021 falder heldigvis sådan, at der ikke er behov for at tømme affaldsbeholdere ved énfamilieboliger og flerfamilieboliger på en anden dag end den sædvanlige. Du kan derfor regne med at datoerne i tømmekalenderen passer, hvis du bor i énfamiliehus. 

EKSTRASKRALD: 
Du kan købe ekstra affaldssække i Borgerservice på Køge Rådhus frem til den 22 december kl. 18. Sækkene kan også købes i Borgerservice light på Borup Bibliotek. Ekstrasækkene med dit ekstra juleaffald stilles ud ved din beholder til mad- og restaffald. Skraldemanden tager den så med ved næste ordinære tømning.

JULETRÆER:
Juletræer bliver hentet samtidig med storskraldsafhentningen i januar og februar måned. Du kan se i tømmekalenderen, hvornår du får hentet storskrald. Husk som altid, at træet skal være uden fod og pynt.

Opdateret af Køge Kommune 20.12.21