Nyt fra Byrådets møde den 22. juni 2021

Med disse overskrifter: ”Revisionen anerkender sund økonomi i Køge Kommune”, ”Opsparing sørger for balance i kommunens økonomi”, ”Køge Kommune har vokseværk”, ” Tennishallen bliver en del af Køgehallernes stærke idrætsfællesskab”, ” Der er flere stemmesedler til november”, ”Stor tilfredshed med KLAR Forsyning”, ” Der løbes stærkt på genbrugspladserne”, ”Et af Køges hoteller kan nu udvide til glæde for turister og det lokale erhvervsliv” og ”Køge Kommune opfordrer til samfundsansvar hos samarbejdspartnere”.

22.06.21

Revisionen anerkender sund økonomi i Køge Kommune

På byrådsmødet i april blev et sundt regnskab for 2020 sendt til revisionen, der nu er vendt tilbage uden bemærkninger. Det melder om et tilfredsstillende regnskab for Køge Kommunes økonomi, der især i 2020 har været præget af Covid-19. Trods de udfordringer, som er afledt af Covid-19, er det et rigtig flot regnskab, der nu er blevet blåstemplet af revisionen.

- Det føles enormt trygt, at vi i Køge Kommune endnu engang kan levere sådan et flot regnskab til revisionen. Ikke mindst, når regnskabet falder efter et år, der i høj grad har været præget af uforudsigelighed og utryghed. Vi er kommet godt igennem det første år af coronakrisen og det skyldes dygtige medarbejdere, der har sat ind i tide, når der har været udfordringer. Men det skyldes i høj grad også borgerne, der igennem hele sidste år har støttet det lokale handelsliv, og i højere grad end forventet er blevet i job, i en tid, hvor arbejdsmarkedet er presset siger Marie Stærke.

Regnskabet viser et overskud på 178,4 mio. kr. Dette er næsten 280 mio. bedre end forventet i budgettet, men heraf er knap 275 mio. kr. opsparede midler, der overføres fra 2020 til 2021. Det er både almindeligt opsparede midler og mere ufrivillig opsparing pga. opgaver, der er udskudt pga. Covid-19. Korrigeres der herfor viser regnskabet et overskud på 4,9 mio. kr.


Opsparing sørger for balance i kommunens økonomi

Byrådet blev på sit møde tirsdag præsenteret for årets 2. økonomiske redegørelse. Redegørelsen viser en økonomi i balance, hvilket skyldes, at driften generelt styrer efter det budget, som er fastlagt – samt den opsparing, som byrådet besluttede i efteråret 2020. Af redegørelsen ses nemlig også, at Køge Kommune, på linje med kommuner landet over, oplever stigende udgifter til det specialiserede socialområde. Økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening har ikke givet penge til området, hvorfor kommunerne selv må løse udfordringen, hvilket altså i Køge Kommune klares ved hjælp af opsparingen.

- Jeg er glad for at kunne sige, at vi i Køge Kommune står for ansvarlighed, omtanke og fremsynethed, når det gælder økonomisk styring. Den opsparing, som byrådet besluttede i efteråret 2020, viser sig at være en rigtig god ide. Vi skal ikke haste ud og finde de penge, som ikke kom fra økonomiaftalen fra andre områder. Vi var forberedte. Det betyder tryghed for borgerne og et stabilt serviceniveau, siger borgmester Marie Stærke.

De stigende udgifter på det specialiserede socialområde var også tilfældet sidste år, hvor pengene blev dækket ind af økonomiaftalen mellem regering og Kommunernes Landsforening.

Redegørelsen viser også, at der er brugt 8,5 millioner kroner mere på blandt andet rengøring og værnemidler i forbindelse med COVID-19. De penge dækkes af staten


Køge Kommune har vokseværk

Byrådet blev på sit møde tirsdag præsenteret for befolkningsprognosen, for årene 2021 til 2033. Her får man et indblik i hvordan indbyggertallet i kommunen forventes at stige med 8,6 procent i årene 2021-2033., hvilket er det dobbelte i forhold til gennemsnittet i danske kommuner generelt. Holder prognosen stik svarer det til, at der i 2033 forventes at bo 5.274 flere borgere i kommunen end i dag. Det betyder, at der skal skabes institutionspladser, skoletilbud og ældreboliger til de mange flere borgere, der kommer til.

- Vækst forpligter. Derfor er vi i fuld gang med at udvikle nye bæredygtige boligområder. Vi er i gang med at planlægge gode rammer for børn i daginstitutionerne og skolerne, ligesom vi udvikler vores kultur- og idrætsliv. Kort sagt er vi i fuld gang med at udvikle vores kommune til de mange, som bor her i dag, og de mange, der flytter ind over kommunegrænsen i årene der kommer. Det er en spændende rejse fyldt med muligheder.  Der er mange gode grunde til at slå sig ned i Køge Kommune, og lige nu udvider vi på alle fronter, så vi får plads til flere, siger borgmester Marie Stærke.  

 Befolkningsprognosen anslår, at indbyggertallet forventes at stige fra 61.478 personer primo 2021 til 66.752 personer primo 2033. Denne stigning i Køgegensere betyder, at der skal laves en såkaldt kapacitetsprognose der afdækker behovet for øget kapacitet de næste fem år.

En del af de mange nye køgeborgere hører til i den helt lave aldersklasse. På dagtilbudsområdet viser prognosen, at der de første fem år, vil være øget behov for 403 pladser i daginstitutioner og i 2033 vil der være et øget behov på 824 pladser. Kapacitetsprognosen foreslår at der bygges nye institutioner for at imødekommet behovet. 

På folkeskoleområdet og SFO-området vil der også opstå kapacitetsudfordringer fra omkring 2027. Endeligt viser kapacitetsberegningerne på ældreområdet, at boligbehovet vil stige fra 410 i 2021 til 561 i 2033, hvilket er en stigning på 151 boliger. For at imødekomme behovet udbygges der løbende nye ældreboliger. 

Behovet for nye bygninger skal indarbejdes i anlægsinvesteringsplanen som en del af budgettet for 2022-25.


Tennishallen bliver en del af Køgehallernes stærke idrætsfællesskab

Efter dagens byrådsmøde kan Køge Tennisklub i Køge Kommune snart se frem til at blive en del af det stærke idrætsfællesskab, der samler Køgehallerne. Køgehallerne har oplyst, at de er indstillet på at indgå handel med Nykredit om overtagelse af tennishallen og -huset på Køge Idrætspark, og i den forbindelse har Køgehallerne ansøgt om at købe grunden under tennishallen og -klubhuset, som bliver til Køgehal 4. Byrådet godkendte salget af grunden, hvor Køgehal 4 ligger. 

Der dyrkes allerede flere forskellige sportsgrene som basket, fodbold, gymnastik, volley, kricket og håndbold i Køgehallerne og med dagens salg af grunden under tennishallen bliver tennis nu også en del af idrætsfællesskabet på Køge Idrætspark. Der er mange fordele ved at samle flere foreninger under samme tag. Tennishallen bliver en del af det økonomiske fællesskab under Køgehallerne, hvilket giver bedre muligheder for vedligehold og renovering af bygningerne ligesom der kan skabes plads til flere og mindre foreninger, der har behov for at bruge et lokale til eksempelvis atletik og skak.

- Det er en rigtig god nyhed, at tennishallen nu bliver en del af Køgehallernes samlede idrætsfællesskab. Ved at samle de små foreninger og de mange forskellige sportsgrene ét sted, står de mindre foreninger stærkere sammen økonomisk. Som Bevæg dig for Livet kommune skal vi have endnu mere motion ind i hverdagen og det betyder også, at vi skal styrke vilkårene for de mange små idrætsforeninger rundt omkring i kommunen. Når vi samler flere forskellige sportsgrene under samme tag, kan vi inspirere og smitte hinanden med gode idéer. Måske basketspillerne kan bruge nogle tricks fra atletikkens verden, eller måske håndboldspillerne får lyst til at prøve kræfter med tennisketcheren en dag, siger borgmester Marie Stærke.

Tennishallen har behov for nogle renoveringer og det vurderes, at der blandt andet skal lægges nyt gulv på et tidspunkt for at sørge for, at der er mange flere tennistimer tilbage i hallen for fremtiden. Det er endnu ikke planlagt, hvornår renoveringerne skal påbegyndes. Grunden blev solgt til en samlet pris på 2,7 mio. kr.  og midlerne er øremærket til at sætte tennishallen i stand.Der er flere stemmesedler til november

Når Køge Kommunes borgere skal til valgurnerne den 16. november i år, bliver det med en ekstra afstemning. Byrådet besluttede på dagens møde at valget til Seniorrådet afvikles på samme måde som valget til byrådet.
Seniorrådet rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål, og alle over 60 år, som bor i Køge Kommune, kan stille op.
For at blive opstillet som kandidat til Seniorrådsvalget skal man være stemmeberettiget til Seniorrådet.

Det vil sige, at man på valgtidspunktet:
  • skal være fyldt 60 år
  • skal have fast bopæl i Køge Kommune


Stor tilfredshed med KLAR Forsyning

For fire år siden blev KLAR Forsyning etableret som et fælleskommunalt selskab mellem Køge, Stevns, Solrød og Greve Kommuner. KLAR Forsyning behandler bl.a. alt spildevand i Køge Kommune og leverer rent drikkevand til de fleste. 
Nu har ejerne bag selskabet – altså de fire kommuner - evalueret selve organisationen og måden, den ledes på. Hovedkonklusionen er, at det går rigtig fint. Økonomiske besparelser på 13 mio. kr. årligt er realiseret samtidig med, at der er kommet større faglighed og robusthed ind i driften. Derfor er der bred enighed om, at selskabet kan fortsætte den hidtil lagte kurs.

Selskabet ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra de fire byråd samt forbrugervalgte og medarbejdervalgte repræsentanter. Fra næste valgperiode lægges der op til at formanden for bestyrelsen vælges udenfor den kommunale kreds så der kan lægges større vægt på sektorkompetence og faglighed, samme vidensniveau om alle fire kommuner samt upartiskhed.

Til efteråret vil der blive afholdt valg blandt alle forbrugerne til selskabets bestyrelse. Ejerne lægger op til, at honoraret for at deltage i dette arbejde næsten fordobles, så det bliver mere attraktivt at stille op. 


Der løbes stærkt på genbrugspladserne

Højere serviceniveau, mere genanvendelse og større mængder affald. Sådan har ARGOs udvikling set ud de seneste år. Flere og flere affaldssorterer og besøgstallet er steget med 18 procent på ARGOs genbrugspladser over de sidste 6 år. Den udvikling blev drøftet på dagens byrådsmøde, og det blev besluttet at nikke ja til aftalen om kompetenceoverdragelse til ARGO. Det betyder, at ARGO fremover skal servicere Køge Kommune yderligere med blandt andet behandling og sortering af madaffald. 

- Mange husstande i Køge Kommune har de sidste par år indsamlet kaffegrums, bananskræller og gammelt rugbrød i den grønne spand i køkkenet og det er ARGO, der har haft ansvaret for at sortere og bortskaffe det. Så når der smides en bananskrald i den grønne spand i køkkenet i Herfølge, sørger ARGO for at den køres til et kraftvarmeværk i Roskilde, videre til Ølstykke til forbehandling, før det til sidst ender som biogas og gødning til landmænd. Det er rart at vide, at ARGO står for hele processen, og at vores madaffald ikke skal fragtes langt før det gør gavn, siger borgmester Marie Stærke. 

I det kommende budget forventes en stigning i kommunernes betaling til ARGO for drift af genbrugspladserne som følge af de stigende mængder og den højere genanvendelsesprocent. 


Et af Køges hoteller kan nu udvide til glæde for turister og det lokale erhvervsliv 

Hotel Niels Juel i Køge ligger kun fem minutter væk fra centrum med de mange specialbutikker, togstationen med afgange mod både Stevns Klint og København - og havnen med de hyggelige spisesteder. Der har længe været en mangel på hotelværelser i Køge, der med sine mange forskellige tilbud får flere og flere turister til at trække syd for Hovedstaden. 

Med Byrådets endelige vedtagelse af lokalplan 1092 kan Hotel Niels Juel nu næsten fordoble deres hotelkapacitet der sikrer en mere rentabel drift af hotellet. Og det er til glæde for hele det lokale erhvervsliv. 

- Der er mange, der enten vil prøve at være turister i egen by, eller andre fra resten af landet, der har hørt om de mange oplevelser, Køge har at byde på. Med udvidelsen af Niels Juel gør vi det muligt for endnu flere at besøge skønne Køge. Og det er ikke kun hotellet, der får gavn af besøgene. De lokale specialbutikker, de små gårdcaféer og kulturscenen kommer alle til at nyde godt af flere besøgende til byen, siger borgmester Marie Stærke. 

Lokalplanen for udvidelsen af Niels Juel blev sendt i høring tilbage i november hvorefter der er indkommet høringssvar ligesom der har været afholdt borgermøder. Dialogen med naboerne har ført til, at der ifølge lokalplanen ikke må etableres altaner på den nye tilbygning, og at parkeringsbåse skal males op for at sikre de nødvendige pladser. Hotellets ejer har også oplyst, at udvidelsen vil gøre det muligt at drive hotellet med et ændret koncept, der forventes at minimere eventuelle gener, som naboerne kan opleve.


Køge Kommune opfordrer til samfundsansvar hos samarbejdspartnere

I Køge Kommune sendes der millionudbud ud til erhvervslivet om alt fra asfaltbelægning til salg af byggegrunde og madservice til ældre. Der er altså en lang række af gode samarbejdspartnere, der enten yder en service for kommunen, eller leverer en vare. 

På den baggrund har Køge Kommune bl.a. deltaget i en fælleskommunal konference sammen med en række andre kommuner, hvor en række eksperter fortalte om mulighederne for at udelukke aktører fra offentlige udbud og kontrakter med baggrund i virksomhedernes skatteadfærd.

- I Køge Kommune er det helt afgørende, at de virksomheder, vi samarbejder med, ikke kun kan levere en service eller vare af høj kvalitet og konkurrencedygtig pris, men at de også tager samfundsansvar og opfører sig etisk ansvarligt. Det kan godt være, at vi ikke har lovhjemlen til at afvise store virksomheder, der begår skattesvig, men vi kan sende et klart signal om, at vi forventer en rimelig etisk skattemæssig adfærd hos vores samarbejdspartnere. Hermed et klart nej tak til virksomheder, der ikke bidrager til fællesskabet, siger Borgmester Marie Stærke.   

Det har vist sig i afdækningen, at lovrammen for udbuds- og kontraktreglerne er så snæver, at det ikke er muligt at indsætte betingelser eller klausuler vedrørende virksomheders skatteadfærd i større kontrakter uden at komme på kant med lovgivningen. Derfor har Køge Kommune i stedet udarbejdet et notat, der viser mulighederne for at afvise tilbud fra virksomheder, der ikke tager et samfundsansvar.

Eksempelvis udelukkes en virksomhed fra udbudsrunden hvis tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld på over kr. 100.000 til offentlige myndigheder eller hvis tilbudsgiver inden for de seneste 2 år forud for ansøgningstidspunktet har modtaget endelig dom for skattesvig.Pressekontakt: Borgmester Marie Stærke, telefon 2490 2000


Opdateret af Køge Kommune 22.06.21