Metalskrotoplag HJM

Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse af metalskrotoplag HJM Recycling Køge A/S, Nordhavnsvej 20, 4600 Køge

23.06.21

Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse af metalskrotoplag HJM Recycling Køge A/S, Nordhavnsvej 20, 4600 Køge

Køge Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til oplag af metalskrot til HJM Recycling Køge A/S på Nordhavnsvej 20, 4600 Køge.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af den sidste annonceringsdato, senest den 22. juli 2021. 

Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling ligger som bilag til i godkendelsen og kan i øvrigt ses på Nævnenes Hus’s hjemmeside 

Kontakt
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 08.02.22