Højvandsport skal beskytte Køge Havn og Køge By mod oversvømmelser

Som et led i det store Køge Dige-projekt ligger der nu forslag om udformningen af kystbeskyttelse ved Køge Havn. En højvandsport ude i bassinet skal forhindre oversvømmelse af både havnen og Køge by og beskytte værdier for milliarder i tilfælde af stormflod

12.04.21
visualisering af dige-løsning på havnen
Det er en glæde at have havet tæt på. Men med havet som nabo lever man også med en risiko for oversvømmelse, når naturens kræfter raser, og Køge Bugt er af staten udpeget som et risikoområde. Derfor er der, som det vil være en del bekendt, gang i projekteringen af et ambitiøst Køge Dige, som skal beskytte de kystnære byområder langs hele kommunens kyststrækning.

Diget skal beskytte boliger for omkring 16.000 borgere og værdier for op mod 3,8 mia. kr. – herunder både virksomheder og den historiske gamle Køge Bymidte. Og netop bymidten er i nærliggende risiko for at blive oversvømmet i tilfælde af stormflod, hvis vandet kommer ind fra havnen. 

Løsning er afgørende for bymidten
Løsningen på havnen har afgørende betydning for beskyttelsen af bymidten, ikke mindst med en kommende underføring, som skaber en mere direkte forbindelse mellem byen og havnen – både for den daglige trafik og for vandet i tilfælde af stormflod. 
Derfor er den del af kystbeskyttelsen, som det nu er besluttet at arbejde videre med i havneområdet, også til stor gavn for byen.

Teknik- og Ejendomsudvalget har sammen med Klima- og Planudvalget netop besluttet, at der skal arbejdes videre med en højvandsport placeret langt ude i inderhavnen – også kaldet slipset - kombineret med anlæg af kystbeskyttelse på Nordhavnsvej. Samlet set giver løsningen stor sikkerhed for byen og mindst mulig visuel gene for havnens brugere og de mange gæster på beværtningerne. 

Udsigten bevares
Formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Erik Swiatek kalder højvandsporten en ’meget sikker og robust løsning’:

- Vi har set på flere forslag, og for os har sikkerheden sammenholdt med det visuelle udtryk på havnen været afgørende. Havneområdet er med sine fine beværtninger og smukke bygninger et dejligt sted, som tiltrækker mange borgere og turister. De skal fortsat kunne nyde udsigten – og altså med en god sikkerhed, siger Erik Swiatek. 

Også formand for Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov, er glad for den nye løsning:

- Som vi så senest i 2017, kan vandet komme ganske hurtigt og ganske voldsomt, og selvom beredskabet også dengang handlede stærkt og resolut, er en fast dige-løsning klart at foretrække. Selvom den er en bekostelige affære, er det økonomisk også den mest bæredygtige på den lange bane. Det er klart, at det betyder lidt ændrede arbejdsgange på havnen, så vi inddrager naturligvis de relevante aktører dernede, så vi forhåbentlig sammen finder en god løsning. Med de fremtidige scenarier for vandstandsstigninger, er det nødvendigt at vi handler, siger han.

Selve Køge Dige-projektet forventes sendt i høring og godkendt senere i år, hvorefter anlægsprocessen kan begynde. Forventningen er, at diget vil stå færdigt om et par år.

Visualiseringen øverst viser højvandsport placeret langt ude i bassinet set fra ankerpunkt på havnen. Kredit: NIRAS/LYTT

Pressekontakt:
Erik Swiatek: 21 53 17 76
Niels Rolskov: 26 23 49 33

Opdateret af Køge Kommune 12.04.21