Højelse Skole skal lege sig til læring

En af Køge Kommunes skoler er blevet udvalgt til et nyt projekt om legende læring og teknologiforståelse støttet af LEGO Fonden.
Med en bevilling på 50 mio. kr. skal Højelse Skole sammen med 11 andre skoler fra hele landet give legen frit spil, når der skal udforskes ny teknologi blandt skolens lærere og elever.

22.04.21

Blå robot
(Foto: fotograf Inge Lynggaard) 

Leg er som oftest noget, der hører til frikvartererne og ikke i timerne. Men gennem årene er denne skelnen blevet mere og mere udvisket. Nu skal Højelse Skole gå hele vejen. De er nemlig udvalgt til at være en del af Play@Heart-projektet, der er en del af Playful Learning-programmet som er et langsigtet partnerskab mellem alle landets seks professionshøjskoler og LEGO Fonden for at udvikle og fremme en legende tilgang til læring. Med projektet følger både midler og inspiration til Højelse Skole, som giver eleverne en unik mulighed for at udvikle og arbejde med legende tilgange til teknologiforståelse og legens betydning i forhold til at skabe god undervisning. 


Nogle af de midler, der følger med projektet, skal bruges på at etablere nyskabende og utraditionelle læringsmiljøer, såkaldte ‘PlaySpaces’ ude på skolerne. Det bliver rum, hvor både voksne og børn kan lege, eksperimentere, lære og være kreative med nye teknologier. På Højelse Skole glæder de sig eksempelvis til at kaste sig over nye robotteknologier, som både børn og voksne får lov at lege med.

- Projektet Play@Heart giver os en unik mulighed for at være endnu mere nysgerrige ude i klasserne. Det frigiver både midler til indkøb af nye teknologier og lærerressourcer til at eksperimentere og lege i en læringskontekst. Og så udfordrer det os voksne til at give mere slip og lade børnene lege sig frem til læringen, siger Tommy Brun Larsen, Skoleleder på Højelse Skole. 

På Højelse Skole får alle skoletrin del i projektet, som stadig er i den spæde opstart, men der bliver god tid til at fordybe sig, da det løber frem til 2025. De i alt 12 skoler i projektet skal arbejde med kreative læringsmiljøer, teknologiforståelse og legens potentialer i forhold til børns læring. 

- Jeg er stolt af, at Højelse Skole er valgt til at bidrage til udviklingen af Play@heart projektet som en ud af kun 12 skoler på landsplan. Den almene dannelse i dag omfatter også digital dannelse, og det er en gave for børnene at få lov til at lege med digitale teknologier og udvikle deres kompetencer på en ny måde, siger Mads Andersen, formand for Skoleudvalget. 

Fakta om Play@heart projektet

Erfaringer fra projektet vil blive delt og udbredt på tværs af landets 98 kommuner og bragt i spil som inspiration til arbejdet med teknologiforståelse i grundskolen.

Ud over Højelse Skole deltager følgende skoler: Varnæs Skole (Aabenraa), Løsning Skole (Løsning), Hvalsø Skole (Hvalsø), Sydmors Skole og Børnehus (Vils), Skansevejens Skole (Nørresundby), Tåsingeskolen (Svendborg), Sct. Hans Skole (Odense), Lyngholmskolen (Farum), Lundehusskolen (København), Højslev Skole (Højslev) og Skovvangskolen (Aarhus).   

Landets seks professionshøjskoler står sammen med LEGO Fonden bag Play@Heart, som understøttes med en fondsbevilling på 50 mio. kr. og løber frem til 2025. Projektet er et initiativ under det landsdækkende Playful Learning-program, som arbejder for at fremme børns kreative, legende og eksperimenterende tilgang til verden. 

Pressekontakt: Køge Kommune

Tommy Brun, Skoleleder Højelse Skole, Tlf. 5667 2760 / 2713 0280/ e-mail:
Søren Thorborg , Skolechef i Køge Kommune. Telefon 5667 2303/2046 3790/ e-mail:


Opdateret af Køge Kommune 22.04.21