Nyt fra Byrådets møde den 23. marts 2021

Med disse overskrifter:” Udgifter til Covid-19 håndteres uden besparelser” og ”Rygestop kan være en ganske svær øvelse, men nu er der hjælp på vej til udsatte grupper”.

23.03.21

Udgifter til Covid-19 håndteres uden besparelser

Køge Kommunes institutioner bliver ikke ramt af, at der i forbindelse med Covid-19 har været uforudsete udgifter for 48,7 millioner kroner. Denne mulighed har ellers været i spil som en måde at løse de uforudsete udgifter på. I stedet er det lykkedes at tilvejebringe pengene gennem uforbrugte midler, der skyldes, at aktivitetsniveauet på en række områder, ligeledes som følge af Covid-19, har været lavere end normalt. Dertil kommer, at Staten dækker godt 14 millioner kroner af ekstraudgifterne.

Samlet set betyder det, at Køge Kommune har fundet de resterende midler til coronaens merudgifter, uden at påvirke velfærden og servicen til borgerne og uden at institutionernes budgetter påvirkes.

Udgifterne i forbindelse med Covid-19 stammer fra indkøb i pæne mængder af værnemidler såsom håndsprit, visirer og mundbind. Desuden har der været udgifter i forbindelse med en opjustering på antallet af rengøringstimer på daginstitutionerne, samt indkøb af pavilloner, så børn i daginstitutioner og skoler i højere grad har kunnet opholde sig udenfor. 

- Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes os at finde en løsning, hvor institutionerne ikke bliver ramt af kommunens uforudsete udgifter til Covid-19. Ingen af os havde ved indgangen til 2020 regnet med, at en stor del af det kommunale budget pludselig skulle bruges på sprit og mundbind. Men den erfaring har lært os, at det er en rigtig god idé at være forberedt, ikke mindst økonomisk, så vi er i stand til at håndtere uforudsete udgifter relateret til en pandemi som corona. Vi skal som kommune stå klar til at håndtere særlige situationer i en fart, og det er vi lidt bedre rustede til nu, siger borgmester Marie Stærke.  

Selvom ledigheden i Køge Kommune er vokset under corona-pandemien, er væksten ikke så markant, som først frygtet. Det skyldes især at, Statens hjælpepakker til det private erhvervsliv, har virket.

Det betyder, at Køge Kommune lige nu har et overskud primært fra arbejdsmarkedsområdet på ca. 32. millioner kroner, som Køge Byråd har besluttet at overføre til næste år. Det er en overførsel som skal sikre Køge Kommune en økonomisk polstring til endnu et år, der i hvert fald delvist er præget af Covid-19.

Udover de ca. 32 mio. kr. som der er blevet i overskud primært fra arbejdsmarkedsområdet, har Byrådet i forbindelse med efterårets budget sat yderligere 15 mio. kr. af i budgettet til kommende corona-relaterede merudgifter.Rygestop kan være en ganske svær øvelse, men nu er der hjælp på vej til udsatte grupper

Sundhedsstyrelsen har nemlig bevilget Køge Kommune knap 1,9 mio. kr. til at gennemføre projektet ”Styrket rygestoptilbud for særlige grupper” i samarbejde med Faxe og Stevns kommuner. Formålet med projektet er at hjælpe de borgere med psykiske lidelser, som ønsker det, med at blive røgfri. Det nye tilbud kommer blandt andet til at bestå af særligt målrettede rygestopforløb for den enkelte borger, gratis rygestopmedicin og udekørende rygestoprådgivere. 

- Alle ved, det er svært at holde op med at ryge. Og især endnu sværere, når man har andre udfordringer at slås med. Derfor er jeg glad for, at vi i Køge Kommune med midler fra Sundhedsstyrelsen nu også får mulighed for at tilbyde målrettet støtte til de borgere, der ønsker et rygestop, og som samtidigt kæmper med psykiske lidelser, der kan gøre det endnu sværere at lægge tobakken på hylden, siger borgmester Marie Stærke.

Rygestop har positive følgevirkninger
Det er ikke kun lungerne, der får det bedre af et rygestop. Sundhedsstyrelsen afdækkede i februar 2020 effekten af rygestoptilbud blandt borgere med psykiske lidelser. Af projektet med titlen ”Røgfrihed for alle” fremgik det, at et rygestop udover at gavne helbredet generelt og nedsætte dødeligheden, også bidrager til et bedre psykisk helbred. Projektet i regi af Sund By-Netværket viste derudover, at borgere med psykiske lidelser har lige så stort ønske om røgfrihed som andre. 

Puljemidlerne fra Sundhedsstyrelsen skal primært gå til aflønning af rygestoprådgivere samt tilbud om gratis rygestopmedicin for deltagere på rygestopforløbene. Det er afgørende for projektets succes, at rygestoprådgiverne har den nødvendige erfaring og uddannelse i forhold til at arbejde med målgruppen. 

Rygestopkurserne vil blive tilrettelagt individuelt eller i mindre grupper, alt efter hvad der giver de bedste forudsætninger for et succesfuldt rygestop for den enkelte borger. Projektperioden løber fra 2021 til og med udgangen af 2023 og det er Køge Kommunes ambition at tilbyde rygestopforløb for ca. 65 borgere årligt gennem projektperioden.  

Undersøger gratis transport
For at mindske risikoen for frafald undersøger Køge Kommune nu flere løsninger, der kan gøre deltagelse i kurserne endnu lettere for den enkelte. Blandt andet afdækker kommunen muligheden for gratis transport til rygestopkurser samt udkørende rygestoprådgivere som metoder til at fastholde engagementet i rygestopforløbene. Pressekontakt: Borgmester Marie Stærke, telefon 2490 2000

Opdateret af Køge Kommune 23.03.21