Nu kan Landsbypuljen 2021 søges

Trænger fællesarealerne til en forskønnelse, legepladsen til en fornyelse, eller er der et særligt kulturarrangement, I drømmer om at få gennemført? Nu er Landsbypuljen 2021 åben for ansøgninger frem mod 9. maj

26.03.21
Gadekæret i Højelse bliver renset for slam

Køge Kommune er stolt af sine landsbyer – og som vanligt er der penge i Landsbypuljen til at styrke og udvikle landdistrikterne med tilskud til konkrete projekter.

Puljen kan søges af landsbylaug, borgerforeninger eller andre med relationer til landsbyer og det åbne land, og projekterne kan være alt fra etablering af bålfaciliteter, over forsamlingshuse til koncerter eller foredrag. 
Der er ikke fastsat kriterier på forhånd, så Klima- og Planudvalget vil tage konkret stilling til og udvælge hver enkelt ansøgning på deres udvalgsmøde i begyndelsen af juni 2021.

- Det er fint at se, hvordan der bliver udviklet rundt om i vores landsbyer, som mange steder også trækker nye beboere til. Som kommune er det en stor gave at have så mange stærke fællesskaber ikke mindst ude i landdistrikterne, så jeg glæder mig meget til at se de mange forslag fra engagerede borgere, siger formand for Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov.

Krav til ansøgninger
Ansøgningsfristen er søndag den 9. maj 2021. I ansøgningen skal indgå beskrivelse af projektet med formål og målgruppe, beskrivelse af projektets forventede bidrag til den lokale udvikling, den fysiske placering, billeder eller anden visualisering af projektet, budget herunder ansøgte støttebeløb og forventede driftsomkostninger. Ansøgningen sendes i én samlet mail til tmf@koege.dk.

Projekter, der opnår støtte, skal godkendes og eventuelt tillades af Teknik- og Miljøforvaltningen, før de bliver sat i gang – den tilladelse er projektets ansøger ansvarlig for at indhente.
Spørgsmål kan stilles til Køge Kommunes Byg- og Planafdeling på 56 67 68 89 / 56 67 67 67 eller tmf@koege.dk

Pressekontakt:
Niels Rolskov: 26 23 49 33


Foto: Fra Højelse, som i 2020 fik midler fra Landsbypuljen til at få forskønnet byens øjesten; gadekæret. Selvom beboerne løbende tynder ud i gadekæret, havde naturligt slam samlet sig - det blev gravet op og kørt væk, så kæret igen står smukt i midten.Opdateret af Køge Kommune 26.03.21