Kom til digitalt borgermøde om fjernvarmeudbygning i Køge Kommune

Mandag den 22. marts kan alle interesserede høre nærmere om arbejdet med at udbygge fjernvarmen i Køge Kommune. Det sker på et digitalt borgermøde fra kl. 19:30-21:00.


18.03.21
Med en målsætning om at sætte Køge Kommune på landkortet som frontløber i en bæredygtig udvikling er fjernvarmen et centralt element. I øjeblikket er en stor undersøgelse i gang hos borgerne i området mellem Lille Skensved og Herfølge for at høre deres ønske om eventuelt at skifte naturgas eller oliefyr ud med en forsyningssikker og bæredygtig fjernvarmeløsning.

På nuværende tidspunkt er der ikke en præcis dato for udrulningen af fjernvarmen i de forskellige delområder af kommunen, men på et digitalt borgermøde på mandag den 22. marts kl. 19:30 – 21:00 kan man blive klogere på den nye klimaplans tiltag om udbredelse af fjernvarme.


- Vi vil gerne have så mange som muligt til at forsyne sig med fjernvarmen, som virkelig kan bidrage til en mere bæredygtig måde at opvarme sin bolig på. Og vi er samtidig nysgerrige på at høre, hvad borgerne tænker om et eventuelt skifte fra deres nuværende opvarmningskilder. Så vi håber, at mange vil være med på vores digitale borgermøde, siger formand for Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov, som byder velkommen til mødet, hvor dagsordenen ser således ud:


19.30: Velkomst ved formand for Køge Kommunes Klima- og Planudvalg, Niels Rolskov
19.35: Præsentation af den nye klimaplans tiltag om udbredelse af fjernvarme, v. Team Grøn Omstilling
19.45: Køge Fjernvarme/VEKS fortæller om det igangværende arbejde med udbredelse af fjernvarme i Køge Kommune
20.00: Mulighed for spørgsmål og input omkring fjernvarmeudbygningen

Spørgsmål og kommentarer vedrørende fjernvarme kan før og efter borgermødet sendes til tmf@koege.dk
På mødet vil den overordnede tidsplan for processen med udrulning af fjernvarme blive skitseret, og senere på året, når planerne for fjernvarmeudbygningen i Køge Kommune er yderligere belyst, vil der blive inviteret til et nyt borgermøde, hvor der kan gives flere detaljer. 

Tilgå mødet ved at trykke her

Pressekontakt:
Niels Rolskov: 26234933

Opdateret af Køge Kommune 18.03.21