Køge Kommune inddrager borgerne i fjernvarmeindsats

Der er sat turbo på den grønne omstilling i Køge Kommune, hvor en af de bæredygtige løsninger hedder fjernvarme. Ny stor undersøgelse skal afdække interessen blandt 15.000 borgere og bygningsejere for at skifte til en mere klimavenlig varmekilde.

10.03.21

Mange borgere har henvendt sig til kommunen for at høre om mulighederne for at få fjernvarme. Det skyldes ofte, at deres naturgasfyr eller oliefyr trænger til at blive repareret eller udskiftet. Spørgsmål, der trænger sig på i den anledning, handler blandt andet om muligheder og om økonomi. 


Med Køge Kommunes nye ambitiøse klimaplan er der blevet sat turbo på den grønne omstilling. Et vigtigt område i klimaplanen er varmeforsyningen, som skal være så bæredygtig som muligt. I det arbejde er borgernes input helt afgørende. Derfor har Køge Kommune iværksat en stor spørgeskemaundersøgelse, som sendes ud i e-Boks til 15.000 borgere og bygningsejere i området fra Lille Skensved til Herfølge, hvor håbet er, at man inden for de kommende år vil kunne tilbyde fjernvarme.

- Klimaplanen gør Køge Kommune til en frontløber i en bæredygtig udvikling. En vigtig del af planen er, at vi får udrullet fjernvarme til så mange Køge-borgere som muligt. Samtidig er fjernvarme også en driftssikker løsning for boligejerne. Vi håber, at folk vil besvare spørgeskemaundersøgelsen, så vi kan se, hvordan interessen er for at blive tilkoblet fjernvarmenettet. Vi håber selvfølgelig også, at interessen er stor, så vi også på den måde kan være med til at sætte Køge på landkortet som en klimavenlig kommune, siger borgmester Marie Stærke.


Køge Kommune og VEKS/Køge Fjernvarme er i gang med at udarbejde en samlet plan for, hvordan grundejere, der i dag har naturgasfyr eller oliefyr, fremover vil kunne tilbydes fjernvarme. 

Køge Kommune har allerede etableret fjernvarmeforsyning til større ejendomme over 300 kvm i Køge-Hastrup-området. Nu planlægges der for, at også mindre ejendomme (under 300 kvm) kan tilbydes at blive tilkoblet. Fjernvarme vil i fremtiden være baseret på CO2-neutrale brændsler, så ved at skifte er man med til at give sit bidrag til den grønne omstilling. 
 
Mandag den 22. marts, kl. 19.30-21.00 afholder Køge Kommune et digitalt borgermøde, hvor den nye klimaplans tiltag om udbredelse af fjernvarme bliver præsenteret på et overordnet niveau. VEKS vil på mødet fortælle om det praktiske i forbindelse med tilslutning til fjernvarme. Man vil i ugen forinden kunne læse mere om det digitale borgermøde på koege.dk.


Pressekontakt:
Marie Stærke, 24 90 20 00

Opdateret af Køge Kommune 10.03.21