Stationspladsen bliver forskønnet

Belægningsarbejdet på Strædet er i fuld gang og præger uundgåeligt området. Nu skal Stationspladsen forskønnes, mens anlægsarbejdet står på.

01.12.20
Stationspladsen med nye siddepladser under konstruktion
Nye hvide beton-plinte i smart design i stedet for de gammeldags klodser af grå beton og flere gode siddepladser rundt om på Stationspladsen er nogle af de initiativer, der bliver sat i værk for at forskønne pladsen, mens arbejdet med den nye belægning står på. 

Sammen med området omkring Strædet er Stationspladsen præget af det omfattende anlægsarbejde, der uundgåeligt sætter sine spor i gadebilledet. Eftersom der fortsat er arbejde i den sydlige del af Strædet ned mod Kulturtorvet, så trafikken endnu ikke kan flyde, som det er planlagt, er der behov for afspærringer for at skåne den nye belægning.  

Men for at bidrage til, at Stationspladsen tager sig bedst muligt ud i en tid, hvor der arbejdes flittigt på at få lagt de nye sten, har ETK Veje og Byrum været i tænkeboks og fundet kreative løsninger. 

Blandt andet skal der etableres siddepladser på en del af de klodser, der er sat op for at undgå trafik på Stationspladsen, ligesom der vil blive etableret en ekstra stor bænk midt på pladsen, hvor der er gjort plads til en fremtidig vandkunst.

- Arbejdet med den nye belægning kan ikke undgå at præge området. Men der er tænkt kreativt, så vi får forskønnet Stationspladsen. Det skal være et byrum med aktivitet, og vi skal have noget pænt at se på samtidig med, at vi glæder os til, at den nye belægning er færdig, siger formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Erik Swiatek. 

Udover de nye beton-plinte og bænke vil der blive sat blomsterkummer op på torvet – alt sammen med det formål at gøre perioden med anlægsarbejde så lidt uskøn som muligt, frem mod den færdige nye belægning, som til sommer give Køge By og området omkring Strædet et helt nyt og smukt udtryk.

Pressekontakt:
Erik Swiatek: 21 53 17 76Opdateret af Køge Kommune 01.12.20