Køge har styr på spildevandet

Mens en række kommuner netop har fået en opsang fra miljøministeren, ligger Køge godt til, når det kommer til indsatsen på spildevandsområdet

22.12.20
Rent vand at boltre sig i er vigtigt for både dyr og mennesker, og af samme grund er der lagt planer for indsatsen mod spildevandsforurening i hele Danmark. Men det er lang fra alle steder, der er sjovt at være et smådyr i et vandløb – i hvert fald ikke så sjovt som i Køge Kommune. 

For imens en lang række andre kommuner optræder på den liste, som miljøministeren netop har sendt ud med en opfordring om at komme ind i kampen for rent spildevand, ligger Køge rigtig fint til. 

Derfor er vi ikke at finde på hverken listen over kommuner, der ikke har tilstrækkelig gode renseanlæg, eller de, der ikke sikrer sig tilstrækkeligt imod, at regnvand fører til overløb af kloakker og udløb af urenset spildevand i vådområder – og ej heller på listen over de, der sakker agterud med indsatser for en ordentlig rensning af spildevandet fra de ukloakerede ejendomme. 

- Vi kan godt være tilfredse med den indsats, vi i Køge Kommune lægger for dagen i forhold til at mindske spildevandsforureningen. Både smådyr i vandløbene og mennesker ved stranden har krav på at svømme i rent vand. Derfor er jeg meget glad for, at vi går fri af ministerens påtale – simpelthen fordi vi arbejder i overensstemmelse med de planer, der er lagt, siger formand for Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov.

De kommuner, der endnu ikke har gennemført de indsatser, de faktisk har pligt til, kan forvente at blive kontaktet af Miljøstyrelsen for at få sat processen i gang. En kontakt, der altså ikke vil blive rette til Køge Kommune.

Pressekontakt:
Niels Rolskov: 26 23 49 33


Opdateret af Køge Kommune 22.12.20