Karlemoseparken er ikke længere på regeringens ghettoliste

Køge Kommune har nu ikke længere nogen boligområder på regeringens ghettoliste. Resultaterne af et bredt og velfungerende samarbejde mellem kommune, politi og boligselskab sender nu Karlemoseparken ud af ghettolisten.

01.12.20
Sidste år dukkede Karlemoseparken op på regeringens ghettoliste. Det skete med baggrund i en større sag, hvor flere beboere i området blev idømt fængselsstraffe. I dag, et år efter, er Karlemoseparken igen tilbage på normalen – Boligministeriet har netop oplyst, at Karlemosen ikke længere opfylder de kriterier der gør, at området får en placering på listen. Det skyldes generelt set, et fald i andelen af dømte i området.

Køge Kommune har sammen med Boligselskabet Sjælland, den boligsociale helhedsplan, Midt- og Vestsjællands Politi, frivillige foreninger og en lang række andre aktører gjort en massiv indsats i Karlemoseparken. Helhedsplanen, der gælder for årene 2017 – 2021, arbejder blandt andet for at øge antallet af unge, der får en ungdomsuddannelse, kommer i beskæftigelse samt at forebygge kriminalitet. 

- Da Karlemoseparken sidste år var at finde på regeringens ghettoliste ved jeg, at mange følte det som en kold spand vand i hovedet, netop på grund af det enorme arbejde, der foregår herude blandt beboerne, de frivillige og en lang række andre gode kræfter. Det er derfor en utrolig stor glæde, at Karlemosen nu er røget ud af listen. Jeg vil gerne kreditere alle de, der dagligt yder en kæmpe indsats for integrationen og for det boligsociale arbejde, siger borgmester Marie Stærke.


- At Karlemosen ikke længere er på listen, betyder ikke, at vi er i mål. Der er stadig et stort arbejde foran os, hvor vi skal fokusere på at få de unge i uddannelse og de voksne i arbejde, ligesom tryghed blandt beboerne er helt afgørende. Det arbejde pågår, ghettoliste eller ej, siger borgmester Marie Stærke.


Siden regeringens ghettoliste blev oprettet i 2010 har skiftende regeringer benyttet listen som et redskab til at udpege boligområder, som man mener kræver en særlig indsats. 

Om regeringens ghettoliste

Regeringen har følgende definition af ghettolisten: Ved et ghettoområde forstås et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct., og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

  • Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.

  • Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.

  • Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

  • Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Pressekontakt:
Borgmester Marie Stærke, telefon 24 90 20 00Fakta: Karlemoseparken i Køge er udgået af ghettolisten pr. 1. december 202o

  • Der er i alt 1.468 beboere i Karlemoseparken
  • 36,9 procent er udenfor arbejdsmarkedet
  • 52,7 procent har en ikke-vestlig baggrund
  • 1,86 procent er dømt for overtrædelse af loven
  • 62,9 procent har grundskolen som højest fuldførte uddannelse
  • 62,7 procent har en gennemsnitlig bruttoindkomst
Kilde: ghettolisten 2020, Transport- og Boligministeriet

Opdateret af Køge Kommune 01.12.20