Hjælp aborrerne i Køge Å med dit gamle juletræ

Hvor i Køge Å gyder aborrerne, og hvor meget? Det spørgsmål skal en ny undersøgelse besvare. Til det formål, er der brug for 70 udtjente juletræer frem mod 3. januar

22.12.20
luftfoto af placering af juletræer til forskningsprojekt
Hvis du alligevel er på vej på genbrugspladsen med dit juletræ, så gør holdt og tag turen til Vestre Havnevej for enden ved åbassinet. Det er nemlig her, du frem mod 3. januar kan aflevere dit juletræ og samtidig hjælpe aborrebestanden i Køge Å. 

En ny storstilet undersøgelse om aborrebestanden i både Køge Å og Tryggevælde Å er i gang. Undersøgelsen skal være med til at sikre aborrebestanden ved blandt andet at skaffe viden om, hvor meget aborrerne gyder og hvor langt ude mod havet, hvor vandet er mere salt. 

Og til det formål er juletræerne et rigtig godt redskab, forklarer John Østergaard, formand i Køge Sportsfiskerforening:- Ved at lægge juletræer ned forskellige steder i åen, sikrer vi aborrerne et oplagt gydested. Det betyder, at vi let kan se, hvor meget, de gyder og hvor. De aborrer, vi har i vandløbene fra Ishøj ned over Køge Å og ned mod Stevns er ganske særlige, da de lever i meget saltholdigt vand. Det er i de områder, man finder fleste af de største fisk. Og dem har vi selvfølgelig en interesse i at sikre også i fremtiden, siger han.Undersøgelsen af aborrebestanden løber over de kommende to år og er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Køge Kommune, Køge Sportsfiskerforening og Statens Naturhistoriske Museum. Den er finansieret af “Grosserer Schiellerup og hustrus Fond” sammen med Køge Kommune.


Udover at donere sit udtjente juletræ, kan borgere med interesse for lystfiskeri også bidrage til vigtig viden ved at registrere deres fangst af aborre digitalt.


- Det er en rigtig god og vigtig undersøgelse, som både kan bidrage til vores viden om naturens mangfoldighed og til, at borgerne kan samles om aktiviteter til gavn for naturen. Og netop nu altså hjælpe ved at donere det brugte juletræ. Den form for borgerindsats er af rigtig stor værdi, siger formand for Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov. 


I Ishøj har sportsfiskerforeningen gode erfaringer med juletræerne i bestræbelserne på at få aborrerne dér til at gyde. Erfaringerne i Ishøj er medvirkende til, at også Køge Sportsfiskerforening nu efterlyser juletræer. 


Der er brug for 70 juletræer i alt, og de skal afleveres inden 3. januar 2021.


Læs om undersøgelsen af aborrebestanden her:

https://www.koege.dk/Service/Nyheder/2020/11/Aborrebestanden-i-Koege-Aa-skal-undersoeges.aspxPressekontakt:
John Østergaard: 27 51 48 41
Niels Rolskov: 26 23 49 33

Opdateret af Køge Kommune 22.12.20