Første del af Borupomfartsvej står færdig

Den sydligste del af omfartsvejen øst om Borup fra Vestre Ringvej og frem mod Ryeskovvej nord for Borup er anlagt langs boligområderne Møllebankerne - og ny cykelsti tværs over ådalen gør skolevejen kortere og mere sikker for alle børnene i området

04.12.20

kort med første etape af omfartsvejen i Borup

Nu står den klar, den første del af Borup omfartsvej, som har til formål at lede den tunge trafik uden om byen – og højne trafiksikkerheden i Borup ikke mindst for de små trafikanter. Første etape strækker sig fra rundkørslen ved Møllevej, forbi Møllebankerne I og med adgang til Møllebankerne II – og senere muligvis Møllebankerne III. 


Første etape af vejen blev med respekt for Covid19-restriktionerne indviet fredag den 4. december af formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Erik Swiatek:

- Det er et projekt, der har været efterlyst af en stor majoritet af borgerne i Borup i en årrække. Vi er meget glade for, at vi fra byrådet har kunne sikre de midler, der skal til, så vejen bliver en realitet til gavn for borgerne i byen og ikke mindst for skolebørnene, som i fremtiden får langt mindre tung trafik på deres skolevej, siger han. 

Beplantning og det sidste lag asfalt, udføres først i 2021. Men allerede nu kan eleverne fra Møllebankerne glæde sig over en skolesti, der gør vejen til Borup skole både kortere og mere sikker.

I budgettet for 2021-24 har forligspartierne afsat i alt 23 mio. kr. til at færdiggøre hele Borup omfartsvej, som vil ende med at strække sig hele vejen til Ryeskovvej ved jernbanen nord for Borup.

Den konkrete udformning af den resterende del af Borup omfartsvej er endnu på tegnebrættet – fx er tilslutninger til eksisterende vej- og stianlæg ikke fastlagt. Der vil i den forbindelse blive afholdt et digitalt borgermøde i januar 2021, hvor såvel repræsentanter fra forvaltningen samt fra Teknik- og Ejendomsudvalget vil præsentere tankerne bag projektet og inddrage borgerne i den videre proces.

Borup omfartsvej helt frem til Ryeskovvej er planlagt til at stå færdig i 2024.

Pressekontakt:
Formand for Teknik- og Ejendomsudvalget Erik Swiatek: 21 53 17 76


Opdateret af Køge Kommune 04.12.20