Køge kommunes erhvervsvenlighed skal løftes fra god til rigtig god

Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse er netop kommet på gaden. Køge Kommune har klaret sig godt på en række paramenter, men er hoppet fire pladser ned på DI’s rangliste. På den baggrund har borgmester Marie Stærke og kommunaldirektør Peter Frost netop holdt møde med bestyrelsesformand Michael Buhl og direktør Allan Munch fra Connect Køge. Mødet handlede om, hvordan Køge Kommune kan forbedre sin erhvervsvenlighed.

04.12.20

Resultaterne fra DI’s undersøgelse viser, at det går rigtig godt på områder som Køge kommunes image, infrastruktur og transport, men erhvervsvenligheden trænger til et løft. Det ønsker Køge Kommune at kigge nærmere på med hjælp fra Connect Køge. 


- Køge Kommunes udgangspunkt er godt. Tilgangen af nye virksomheder og borgere til Køgeområdet er stor, og områdets geografi er meget eftertragtet. I andre erhvervsundersøgelser opnår Køge også pæne placeringer, men når 94 virksomheder i DI’s seneste erhvervsundersøgelse giver kommunens erhvervsvenlighed en middelmådig karakter og en samlet placering som nr. 37, så må vi lytte til virksomhederne og tage aktion. Derfor er jeg rigtig glad for, at den kommunale ledelse prioriterer at få løftet erhvervsvenligheden, siger Michael Buhl, bestyrelsesformand for Connect Køge og forsætter:  

- For det er min oplevelse, at kommunen mange steder gør det godt og har dedikerede medarbejdere. Men andre steder er der plads til forbedringer. Vejen frem handler om knofedt, kundefokus og konstruktiv dialog. Derfor glædes jeg også over, at Allan Munch og jeg har fået faste månedlige møder i kalenderen med kommunaldirektøren og tekniske direktør, siger Michael Buhl. 

 Det vil kræve et godt samarbejde og en god dialog mellem Køge kommune, Connect Køge og kommunens virksomheder at få løftet erhvervsservicen op på det ønskelige niveau. Og det var med det udgangspunkt, at borgmester Marie Stærke og kommunaldirektør Peter Frost holdt møde med bestyrelsesformand Michael Buhl og direktør Allan Munch fra Connect Køge.

-Vi ønsker, at kommunen tilbyder vores lokale virksomheder en god og effektiv service. Det betyder alt i en travl hverdag, at kommunen er medspiller. Det er netop rollen som medspiller, som gør, at Køge Kommune bliver et attraktivt sted at drive virksomhed. Vores tilgang skal være at skabe enkle og fælles løsninger i tæt dialog med erhvervslivet via Connect Køge. Den første øvelse bliver at komme et spadestik dybere og lytte til, hvad virksomhederne i grunden savner af forbedringer, siger borgmester Marie Stærke og fortsætter: 

-Køge Kommunes mål er at være i front med erhvervsvenlighed. Det er centralt for Køge Kommune, at de lokale virksomheder trives godt og kan vokse sig endnu stærkere. Virksomhedernes fortsatte vækst og udvikling er fuldstændig afgørende for privat jobskabelse og dermed fundamentet for kommunens fælles velfærd. Det er derfor afgørende, at der nu bliver sat en række tiltag i værk, for at give erhvervsklimaet det rette løft.  

Konkret vil Køge Kommunes ledelse og Connect Køge komme med input til en handleplan, som fremlægges for Økonomiudvalget for Køge Kommune i januar 2021. Den vil kredse om overskrifterne: tilgængelighed til kommunen med én indgang, bedre sagsbehandling og mere synlig og tæt dialog.
 

Allerede nu iværksættes
Virksomhedsbesøg med borgmesteren: 
Omkring dialogen mellem kommunen og erhvervslivet fortsætter borgmester og direktør Allan Munch, Connect Køge deres 1-2 månedlige ”Borgmestermøder” på virksomheder. 

Dialogmøder:
Der arbejdes på et dialogmøde med DI medlemmer og kommunen til afvikling primo marts 2021.

Netværksmøder: 
En nyskabelse er ”Business Breakfast”, hvor erhvervslivet inviteres til morgenmadsmøde med borgmester, kommunaldirektør og teknisk direktør. Opstart primo februar 2021.

Arrangementer:
Connect Køge arrangerer ad hoc fyraftensmøder mellem erhvervsliv og kommunen, hvor udvalgte brancher fx kan mødes med økonomiudvalget. 
 

Opdateret af Køge Kommune 04.12.20