Dit affald jul og nytår 2020/21

Nu hvor vi nærmer os jul og nytår er det ekstra vigtigt at være opmærksom på, at der er plads nok i dine beholdere, til at de kan rumme dit affald.

09.12.20

Selv om vi stadig lever i en tid med Corona, har mange af os sikkert gæster nogle af dagene i julen og nytåret – og derfor også lidt mere affald end til daglig. Beholdere til mad- og restaffald bliver som bekendt kun tømt hver 14. dag det meste af året, og der vil være enkelte uregelmæssigheder i tømmedagene i julen. Derfor vil nogle husstande have lidt flere dage end de 14 dage mellem 2 tømninger. 

CORONA VIRUS og Borgerservice 
Det er desværre ikke muligt, som normalt, at købe ekstra affaldssække i Borgerservice, da kommunens administrative medarbejdere er sendt hjem. For at imødekomme behovet for at bortskaffe ekstra juleaffald, kan du stille én sort sæk med dit ekstra juleaffald ud ved din beholder til mad- og restaffald. Skraldemanden tager den så med ved næste ordinære tømning.

Hvad med gavepapir? 
Gavepapir er også noget af det, som typisk fylder meget i julen, og det kan du aflevere enten i rummet til papir i din beholder – eller hvis der ikke er plads i beholderen, på genbrugspladsen. Husk, at det kun er gavepapir også det glittede, som kan afleveres med det øvrige papir – ikke f.eks. cellofan og heller ikke julebånd, til- og frakort, julekort samt andet pynt, som ikke er af papir.

Lukkedage på genbrugspladserne
I julen og nytåret har genbrugspladsen i Køge og i Bjæverskov lukket den 24., 25., 26. og 31. december 2020, samt den 1. januar 2021. Alle andre dage er der normale åbningstider på begge genbrugspladser. For dem som har tilmeldt sig ordningen ”døgnåbne genbrugspladser”, er der ingen ændringer. 

Ændrede tømmedag i forbindelse med jul og nytår
Skraldemændene skal - ligesom alle andre – have et par fridage i forbindelse med jul og nytår. Derfor vil nogle husstande også i denne jul/nytår opleve, at affaldsbeholderen bliver tømt på en anden dag end den sædvanlige. Alle de korrekte tømmedage hen over jul og nytår vil være klar i din tømmekalender i starten af december.

Rest- madaffald
Hvis du efter den normale tømmedag skulle have hentet rest- og madaffald den 25. december 2020, er det ændret til den 26. december 2020. De øvrige hverdage mellem jul og nytår tømmes der som normalt, også den 31. december 2020.  Den 1. januar 2021, er ændret til den 2. januar 2021. 

4-delte beholder
Den 4-delte beholder tømmes normalt den 24. december 2020. Den 25. december 2020, er ændret til den 27. december 2020. De øvrige hverdage mellem jul og nytår tømmes der som normalt, også den 31. december 2020. Den 1. januar 2021, er ændret til den 3. januar 2021. 

Hvis der er døre, porte eller lignende, ind til hvor affaldsbeholderne står, skal de være låst op og beholderne sat ud, hvis adgangsforholdene kræver dette. Hvis det ikke er sket, vil der først blive tømt ved næste ordinære tømningsdag. 

Da 2020 indeholder 53 uger, og et år altid starter med uge 1, vil der ved årsskiftet ske en ombytning af ”tømmeuger”, så de husstande, som hidtil har fået tømt i ulige uger, vil fra januar 2021 i stedet får tømt i lige uger og omvendt. Alle får imidlertid tømt med den samme tømmefrekvens (hver anden uge for beholderen til mad- og restaffald og hver 4. uge for den 4-delte beholder) som hidtil.

Hvis der skulle komme sne og is
Vær også opmærksom på, at hvis der kommer nattefrost og/eller sne, skal adgangsvejen være ryddet for sne og is. Husk at salte og gruse adgangsvejen. Sørg også altid for, at dit husnummer er tydeligt og tænd lys hele vejen fra skel til beholder/container.

Afhentning af dit juletræ
Du kan få afhentet dit juletræ samtidig med storskrald i januar eller februar 2021. Juletræet skal være uden pynt og fod – også selv om foden er af træ. 

Afhentningsdagen fremgår af din tømmekalender, som du finder på Køge Kommunes hjemmeside under Borger / Affald og Genbrug / Selvbetjening eller på appen Affaldsportal. Hvis du bor i landzone og ønske afhentning af storskrald eller juletræ, gælder det som sædvanlig, at du skal tilmelde dig afhentning af storskrald mindst 5 hverdage før afhentningsdagen.

Tilmelding sker fra Køge Kommunes hjemmeside via Selvbetjening eller via appen Affaldsportal.

God jul og godt nytår fra Affald og Genbrug


Julehund

Kontakt Renovation
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 15.12.20