Virtuelt stormøde sætter skolefravær under luppen

Snart samles en masse aktører i Køge Kommune for at nedbringe fraværet på folkeskolerne. Det sker lørdag den 7. november hvor lærere, pædagoger, ledere, skoleforskere og andre vigtige nøglepersoner mødes i et digitalt forum for at arbejde videre på strategien for at nedbringe elevers fravær og øge motivationen for at komme i skole.

05.11.20

”Vi savnede dig i går” og ”er du på vej?”. Det er nogle af de enkle sætninger, der kan betyde forskellen på at komme i skole eller ej for nogle elever. Det har Køge Kommune undersøgt nærmere og inkluderet i strategien ”Aktiv tilstedeværelse – håndtering af fravær”, der blev vedtaget I juni 2020 af Køge Kommunes skoleudvalg. Strategien er resultatet at et udrednings- og udviklingsarbejde i en tværfaglig arbejdsgruppe med Køge Kommunes skoler, PPR, Familieafdelingen, Skoleafdelingen samt forsker Helle Rabøl Hansen (ph.d. i Pædagogisk Psykologi. Ekstern lektor ved DPU og medlem af forskergruppen NOISE, network of independent scholars in education).

- Engagerende og inddragende undervisning er en selvfølge for et højt engagement blandt skoleelever. Der har vi i Køge Kommune heldigvis nogle dygtige lærere, der allerede udfordrer dem med varierende og nutidig undervisning. Derudover sætter vi i strategien også fokus på, hvor vigtigt det er med tidlige indsatser overfor de elever, der har højt fravær og sidst men ikke mindst skal fællesskabet i skolen aktiveres, siger formand for Skoleudvalget, Mads Andersen og fortsætter,


- Eleverne skal simpelthen vide, at de er savnede, når de ikke kommer i skole. I Skoleudvalget ønsker vi at gøre det meget tydeligt at fravær ikke er et problem, som hverken skolen, forældre eller eleven skal stå alene med. Det er noget, vi skal finde løsninger på sammen. Og der mener jeg, at den her strategi og temadag er et vigtigt redskab, siger udvalgsformand Mads Andersen.

Alle skoler i Køge Kommune har i løbet af september måned gennemført temadage for pædagoger, lærere, ledere og tilknyttede psykologer og rådgivere ud fra et materiale, der omfatter en undervisningsfilm om temaet og strategiens indhold samt metoder og vejledende spørgerammer.
 

Praktisk info om stormødet

Temadagen afholdes for alle lærere, pædagoger, ledere og nøglepersoner lørdag d. 7.11.2020. 
På grund af den aktuelle Corona-situation afholdes stormødet digital.  Dette gør det muligt for andre interesserede at følge med på dagen, hvor blandt andet tre skoleforskere holder oplæg. 

- Helle Rabøl Hansen - Forsker i fællesskabende didaktikker, cand. jur og ph.d i psykologi Fællesskabets didaktik – det inkluderende og meningsfyldte fællesskab. Helle Rabøl Hansen har været tilknytte projektet i 1½ år har – gennem tæt samarbejde med den tværfaglige arbejdsgruppe – bidraget til de refleksioner og den mindsæt-udvikling, der er udmøntet i strategien og de deraf følgende tiltag og begyndende ændringer.


- Ph.d. Louise Klinge - Skolekonsulent og skoleforsker:Det relationelle – forholdet mellem den professionelle og barnet.

- Ph.d. Tine Basse - Kognitiv psykoterapeut og forsker i skolepsykologi: At se med barnet/den unge barne-/ungeperspektivet.


Formålet med dagen og indsatsen er at styrke lærernes samarbejde om og fokus på kompetencer ift. fællesskabende didaktiker og opmærksomhed på elevinddragelse og styrkelse af klassens fællesskab. Projektet spiller sammen med et af kommunens øvrige projekter ”Faglighed og kerneydelse”, hvor alle lærere får to dages faglig opgradering i deres undervisningsfag. Dette foregår i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon og indeholder også fokus på elevinvolvering. 
Der vil undervejs være dialog og interaktion – både på tværs af skolerne og inden for egen skole.


Pressekontakt:

Mads Andersen, formand for Skoleudvalget i Køge Kommune, telefon 6134 4605

Interesserede kan kontakte Skolechef Søren Thorborg for et link til deltagelse i temadagen på mail 


Mere om projektet:

Læs om projektet på: www.erdupaavej.dk. Her kan man også se to kortfilm om projektet.

Læs strategien på Køge Kommunes hjemmeside. Se mere på koege.dk

Opdateret af Køge Kommune 05.11.20