Stærk økonomi holder hånden under udgifter COVID-19

Køge Kommunes økonomi er så robust, at det på trods af stigende udgifter til blandt andet rengøring i forbindelse med COVID-19, ikke bliver nødvendigt at skære i servicen til borgerne. Byrådet behandlede tirsdag årets 3. økonomiske redegørelse, og fik på samme tid en redegørelse for udgifterne afledt af COVID-19.

24.11.20
Mens corona-virussen har vendt op og ned på vaner og rutiner i danskernes liv, har den også betydning for de kommunale budgetter. I Køge Kommune er der således blevet sat ind med ekstra rengøring på kommunens institutioner – og det koster penge. Rengøring samt andre afledte udgifter til COVID-19 forventes, når året rinder ud, at trække ikke mindre end forventede 48,5 millioner kroner på Køge Kommunes budget.  Det er penge, som byrådet ikke har budgetteret med, da budgettet blev lagt i 2019.

Tirsdag den 17. november behandlede Køge Kommunes byråd en tilbagevendende sag, nemlig årets 3. økonomiske redegørelse. Her får politikerne et overblik over den kommunale økonomi, der i år altså bærer præg af corona-krisen. 

- Køge Kommune har brugt en del penge på at sikre, at vores dygtige rengøringspersonale er kommet oftere og ekstra grundigt ud i hjørnerne på dagtilbud, skoler og plejehjem. Heldigvis kan vi her i slutningen af året se, at Køge Kommunes stærke økonomi og effektive økonomistyring holder hånden under de nødvendige, men uforudsete udgifter, afledt af COVID-19. Det betyder, at vi i Køge Kommune ikke kommer til at skære på servicen, men kan fortsætte det samme niveau i vores ydelser til borgerne, siger borgmester Marie Stærke.

Byrådet besluttede tirsdag, at de 48,5 millioner kroner, som COVID-19 kommer til at koste Køge Kommune i 2020 blandt andet skal dækkes af et mindreforbrug på 19 millioner kroner i den økonomiske redegørelse. Mindreforbruget stammer primært fra anlægsprojekter, der er blevet billigere, end forventet, samt lavere udgifter til staten for betalingsparkering. Hertil kommer et tilskud fra Staten på 14 millioner. Byrådet afventer hvorvidt de resterende 16 millioner kroner bliver kompenseret af Staten, hvilket kommunerne har fået stillet i udsigt. Sker det ikke, bliver disse udgifter dækket, når regnskabet aflægges, eller som et kassetræk. 

Køge-borgernes holder fast i jobbet
Den økonomiske redegørelse viser meget fine takter når det gælder Køge-borgernes evne til at holde sig i job. Hvor prognosen i foråret spåede, at krisen ville betyde flere ledige, og dermed et pres på de kommunale budgetter i form af udbetaling af overførselsindkomster, er virkeligheden en del mere positiv. Køge Kommune har, ligesom kommuner landet over, modtaget penge, der skulle ruste kommunekassen til et fald i ledighed. Økonomiudvalget besluttede tirsdag at lægge de 25 millioner, som er modtaget fra regeringen, i kommunekassen, da der er en forventning om, at de skal betales tilbage. 

Pressekontakt:
Borgmester Marie Stærke, telefon 24 90 20 00

Opdateret af Køge Kommune 24.11.20