Nyt fra Byrådets møde den 24. november 2020

Med disse overskrifter: ”Kommunen fortsætter med at betale regningerne før tid”, ”Hotel udvider til de mange turister”, ”Moderne rammer på vej til nyt Føllehavegård ”, ”Køge Marina har kurs mod udvikling”, ” Flere arealer til Herfølge og Køge Nord”, ”Nye legepladser til kommunens dagtilbud” og ”Finansieringen af Hal 3 på Køge Idrætspark er nu på plads”.

24.11.20

Kommunen fortsætter med at betale regningerne før tid

Der er vist ingen tvivl om, at erhvervslivet også har lidt under corona. Derfor besluttede et enigt Byråd i marts at fremrykke betalingen af regninger for ca. 70 millioner kroner til de virksomheder, der leverer ydelser til kommunen. Det betyder i stedet for at betale efter 30 dage som normalt, betaler kommunen regningen med det samme.

På dagens byrådsmøde blev det besluttet at fortsætte denne likviditetsindsprøjtning indtil årets udgang.

- Køge Kommune har et usædvanligt godt handels- og erhvervsliv, og det vil vi meget gerne blive ved med at have på den anden side af corona. Derfor besluttede vi tilbage i marts at give denne saltvandsindsprøjtning i form af hurtigere betalte regninger til de virksomheder, hvor Køge Kommune er kunde. Og derfor besluttede vi også på dagens møde at fortsætte ordningen året ud. Jeg kan kun opfordre til, at vi alle sammen støtter de lokaler butikker og erhvervsdrivende i denne tid. Mine julegaveindkøb skal i hvert fald foretages indenfor kommunegrænsen, siger borgmester Marie Stærke.  

Tiltagene var en del af de økonomiske hjælpepakker til erhvervslivet. Det er helt frivilligt for kommunerne, om de ønsker at gøre brug af tiltaget med fremrykning af betalinger til kommunens leverandører.

Hotel udvider til de mange turister

Køge er en populær turistattraktion og flere ønsker at bo midt inde i middelalderbyen tæt på både by og vand. Det har ejeren af Hotel Niels Juel også opdaget og ønsker derfor en udvidelse af hotellet. Byrådet sendte derfor i dag et nyt forslag til lokalplan i offentlig høring i 8 uger. Heri kan Køge Kommunes borgere læse om planerne for en udvidelse af hotellet på hele 49 værelser som betyder at hotelejeren på sigt kan tilbyde i alt 100 værelser til besøgende.

- Køge har i år vundet prisen som Danmarks hyggeligst handelsby. Det er en titel, vi kan være stolte af, og det er også en titel, der tiltrækker turister til byen. Derfor er jeg glad for at Hotel Niels Juel, som har en central placering i byen, får muligheden for at byde velkommen til endnu flere besøgende i fremtiden. Fordi hvem kunne ikke bruge en overnatning i Danmarks hyggeligste handelsby? siger borgmester Marie Stærke. 

Udvidelsen kan ske i en tilbygning, som bygges i forlængelse af det eksisterende hotel. Lokalplanen beskriver ikke præcis, hvordan udformning af tilbygningen kommer til at være. I stedet skal Køge Kommune godkende den endelig arkitektur og materialevalget. Det skal ske, for at hotellet kan tilpasse sig omgivelserne og give et bidrag til de mange fine arkitektoniske kvaliteter, der er i bymidten og ved Inderhavnen.

Hvis du vil læse mere om lokalplanen, kan du finde den på koege.dk under nyheder. Eventuelle høringssvar skal sendes til Køge Kommune senest den 20. januar 2021. 

Moderne rammer på vej til nyt Føllehavegård 

Det bliver et helt nyt hus, som både beboere og personale på bostedet Føllehavegård kan se frem til at flytte ind i til næste år. De får muligheden for at skifte det gamle bosted ud med helt nye moderne lokaler og flere kvadratmeter. 
 
Der skal bygges i alt 10 boliger, hver på 75 kvm, og et tilknyttet service- og fællesareal på over 100 kvm. Boligerne henvender sig til personer med svær udviklingshæmning og komplekse støttebehov. De nye boliger kommer til at stå med en stærk nabo idet de opføres ved siden af Køge Nord Plejecenter. Beboerne på Føllehavegård kan have flere forskellige behov og det tager det nye byggeri højde for. Der bliver således indbygget hjælpemidler som eksempelvis loftslifte, døgnrytmelys og baderumsfaciliteter til gavn for både beboere og personale. 
 
- Jeg er glad for, at vi nu kan tilbyde både beboere og personalet på Føllehavegård nogle topmoderne rammer, som ikke kun giver mere plads, men som i højere grad understøtter de behov, som de forskellige beboere har, siger borgmester Marie Stærke. 
 
Byrådet godkendte på dagens møde et såkaldt Skema B til det nye Føllehavegård, og byggeriet kan nu fortsætte med projektering og udførelse. Det forventes, at byggeriet kan påbegyndes til marts 2021.

Køge Marina har kurs mod udvikling

Det var et enigt Byråd, der besluttede at bakke op om den fortsatte udvikling af Køge Marina. Det gjorde Byrådet allerede da budgettet blev lagt for de næste fire år og nu blev det altså slået fast ved en byrådsbeslutning her til aften, hvor man frigav 4 mio. kr. til området. 

Og det er ikke så lidt, der er planlagt for den populære lystbådehavn. 

Mens vi venter på grundsalg til et hostel på området, gøres en udendørs amfiscene klar til teater og koncerter. Og så kan bådejere se frem til at endnu et bassin tages i brug på havnen, så der er plads til endnu flere lystsejlere. Endeligt er der en ny sauna på vej til de mange vinterbadere, der kan se frem til at få varmen i en gammel husbåd, der bygges om til sauna. 


- Køge Marina er blevet en enorm efterspurgt havn og der er mange, der gerne vil have båd liggende her. Og så er Køge Marina jo ikke bare en havn. Det er et sted, hvor man mødes hvad end det er for at få en kold is eller et koldt vinterdyp. Og snart bliver det også et sted, hvor vi kan mødes til en tur i teatret eller måske høre en koncert under åben stjernehimmel. Jeg glæder mig meget til at følge udviklingen, siger borgmester Marie Stærke.
 

Flere arealer til Herfølge og Køge Nord

Der er efterspørgsel på boliger i Køge Kommune, og udviklingen af nye områder er i fuld gang. 

Et af de områder er i Herfølge – syd for Fremtidens Parcelhuse på Tessebøllevej, hvor der nu er bevilliget 5,0 millioner kroner til dækning af arkæologiske undersøgelser og projektering af et byggemodningsprojekt for arealet, som til foråret vil blive rammet ind af en ny lokalplan, der rummer nye parcelhusudstykninger til nye boliger.

Også i Køge Nord er der gang i udviklingen af den nye bydel. Her har byrådet bevilliget 12,5 mio. kr. til dækning af museums-undersøgelser og de obligatoriske bidrag i forbindelse med tilslutning til kloaknettet til henholdsvis bolig- og erhvervsarealerne.

- Vi ved fra vores fremskrivninger, at der heldigvis kommer mange flere borgere til vores kommune i de kommende år. Det betyder, at vi har gang i en række projekter, som blandt andet betyder flere boliger. I Herfølge, hvor er der stor efterspørgsel på især parcelhuse, og i Køge Nord, hvor vi udvikler området med forskellige boligformer og med erhverv, siger borgmester Marie Stærke.

Nye legepladser til kommunens dagtilbud

Da landets vuggestuer og dagtilbud åbnede op igen efter en generel corona-nedlukning i foråret, var det til en helt ny hverdag i institutionerne. Vi skulle holde afstand, vi skulle være sammen i mindre grupper, og så skulle vi være meget mere udenfor. Børnene og pædagogerne fik i denne proces langt større fokus på, at bruge institutionernes uderum og legepladser på en helt anden måde og til en del af den daglige pædagogik. Den stafet har Byrådet taget op og på aftenens møde sendte de 5,8 mio. kr. afsted til en generel opgradering af daginstitutionernes legepladser.


- Jeg tror, at den nye corona-hverdag åbnede øjnene for mange af os i forhold til, hvordan man også kan gøre tingene. Nogle af os fik måske børn hjem, der lidt oftere havde jord under neglene og lugtede af bål. Andre oplevede en roligere hverdag ude på institutionerne. Det er i hvert fald nogle af de tilbagemeldinger, vi har fået fra kommunens dagtilbud, og den gode del af corona-hverdagen, skal vi holde fast i. Derfor er jeg glad for, at vi kan modernisere dagtilbuddenes legepladser, så de er tidssvarende med, hvad vi ved i dag om pædagogik i det fri, siger borgmester Marie Stærke.

Til at begynde med, vil en landskabsarkitekt med fokus på det pædagogiske uderum vurdere samtlige dagtilbuds legepladser og uderum, så de får et nutidigt og pædagogisk læringsmiljø i det fri. Dernæst vil arbejdet med moderniseringen gå i gang, begyndende med de institutioner, der trænger mest. 

Legepladserne skal i langt højere grad væk fra fortidens høje legestativer, som ofte står slidte og ubrugte hen og til at bestå af et terræn med bakker, huler og kroge, hvor børnene bedre kan udforske motorikken og fantasien sammen med pædagogerne. Derudover skal der etableres lærum, shelters og bålpladser, så børnene kan udforske uderummet i alt slags vejr. 


Finansieringen af Hal 3 på Køge Idrætspark er nu på plads

Konkursen efter entreprenøren på Hal 3 på Køge Idrætspark afslørede omfattende mangler på byggeriet. Nu har Byrådet afsat de fornødne midler til at færdiggøre hallen og det omkringliggende område. 

- Opførelsen af Hal 3 på Køge Idrætspark er et ambitiøst projekt og en kæmpe gevinst for både bredde- og eliteidrætten i Køge Kommune. Hallen får plads til 1100 tilskuere og topmoderne faciliteter til udøverne samtidig med, at første etage bliver indrettet med mødefaciliteter og loungeområder til interesserede virksomheder. Processen har desværre budt på en række uforudsete hændelser med en entreprenør der gik konkurs og et stort oprydningsarbejde efterfølgende. Det arbejde er i fuld gang, og vi håber, at vi lige omkring årsskiftet kan slå dørene op til et nyt moderne mødested med idrætten i centrum, siger borgmester Marie Stærke.

Efter totalentreprenøren, Dansk Halbyggeris, konkurs i januar blev det klart, at byggeriet skulle udbedres på en række områder – herunder både VVS- og elinstallationer og murerarbejdet. I øjeblikket arbejdes der tillige på at forstærke stålkonstruktionen på bygningen, så det kan dokumenteres, at byggeriet er i sikkerhedsmæssig topklasse. Den dokumentation var nemlig ikke på plads efter konkursen. 

Af budgettet for 2021-24 fremgår det, at den nødvendige finansiering til færdiggørelsen af Hal 3 skal findes. Byrådet har nu afsat en rammebevilling på 10 millioner, som udover anlægsbevilling til hallen og området omkring hallen også dækker blandt andet byggestyring og det driftstab, som Køge Hallerne har haft i forbindelse med forsinkelsen af byggeriet.

Køge Kommune har gjort krav mod konkursboet efter Dansk Halbyggeri. Skulle kommunen få del i boet efter konkursen, vil den del efterfølgende blive modregnet i den nye rammebevilling.Pressekontakt: 

Marie Stærke, borgmester, telefon 2490 2000


Opdateret af Køge Kommune 24.11.20