Køge fastholder grænseværdier for rent drikkevand

En række kommuner har af Miljøstyrelsen fået dispensation, så deres drikkevand kan indeholde flere spor efter sprøjtegifte end det tilladte, men Køge Kommune går ikke på kompromis med det rene drikkevand, påpeger formand for Klima- og Planudvalget.

09.11.20
Boring på Fruedal Kildeplads
Flere kommuner har igennem de senere år oplevet, at vandet i deres vandværk har været forurenet med rester fra sprøjtegifte. 

I 65 tilfælde har kommuner fået dispensation fra Miljøstyrelsen således, at borgerne, der er tilknyttet det specifikke vandværk, får drikkevand, der reelt ikke lever op til de krav, der stilles til rent drikkevand i både Danmark og i EU. Det har ført til en kras kritik af Miljøstyrelsen, blandt andet fra miljøministeren selv, som til DR oplyser, at der i dag fortsat er 12 gældende dispensationer fordelt på ni kommuner, hvilket altså er i strid med reglerne. 

I Køge Kommune er der ikke - og har der ikke været - givet dispensation til at tilsidesætte de gældende grænseværdier for sprøjtemidler i drikkevandet, betoner formand for Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov.


- Borgerne har krav på rent drikkevand, og det får de i Køge Kommune. Det er vores ansvar at sikre grundvandet mod forurening. Det handler om både mennesker og miljø, og der er grænseværdier sat op for det her. Dem tager vi alvorligt,” siger han. 

Hvis et vandværk finder rester af sprøjtegift i vandet, som overstiger grænseværdierne, skal vandet enten renses eller hentes fra et nabovandværk, indtil de kan lave en ny boring et sted, hvor grundvandet er renere. Men det har altså ikke altid været muligt, hvorfor der er givet 65 dispensationer på landsplan.

Plan for grundvandsbeskyttelse på vej
Sidste år fik Køge Kommune officielt overdraget grundvandskortlægningen fra Miljøstyrelsen. Af den fremgår det, hvor grundvandet dannes, og hvor de sårbare områder er i henhold til grundvandet. Ligeledes har staten beregnet boringsnære beskyttelsesområde (BNBO). På den baggrund blev det besluttet at udarbejde en plan for grundvandsbeskyttelse i Køge Kommune. Den plan er i proces og forventes at komme i høring til foråret 2021.

- Det er et vigtigt arbejde, der er i gang. Køge Kommune skal være på forkant med initiativer, der kan sikre beskyttelse af grundvandet, så der også er rent drikkevand til kommende generationer, siger Niels Rolskov.

Et af Køge Kommunes vandværker indtager i øvrigt en flot delt andenplads for drikkevandet med den bedste smag - på landsplan. Den placering fik vandværket sidste år, da DR i samarbejde med brancheorganisationen for drikke- og spildevandsselskaberne, DANVA, afholdt konkurrencen ’Danmarks mest velsmagende vand’. 


Pressekontakt:
Niels Rolskov: 26 23 49 33

Foto: Boring på Fruedal KildepladsOpdateret af Køge Kommune 09.11.20