Corona-hjælpepakke klar til aftenskolerne

Corona-pandemien sætter sit negative præg på mange måder og mange områder. Et af disse områder er aftenskolerne, der har haft svære vilkår under Covid-19. Der er dog hjælp at hente nu efter en række lempelser er indført. Dette betyder, at aftenskolerne kan beholde deres tilskud samt bruge det på mere fleksible måder.

04.11.20
Covid-19 betyder at vi skal holde større afstand til hinanden, være færre mennesker i samme lokale og indføre høje krav for hygiejne og god rengøring. Det er nødvendige vilkår som skal efterleves alle steder, også på Køge Kommunes aftenskoler. Og det gøres med glæde, men ikke uden udfordringer da der er helt særlige regler for, hvordan skolerne må bruge deres tilskud. 

Der er dog hjælp at hente nu hvor Kultur- og Idrætsudvalget på et møde d. 2. november 2020 har vedtaget en række lempelser på aftenskoleområdet. 

Lempelserne betyder blandt andet, at aftenskolerne kan beholde deres oprindelige tilskud selvom, der på grund af covid-19, har deltaget et mindre antal kursister end oprindeligt planlagt. De må herudover benytte det kommunale tilskud til indkøb af for eksempel værnemidler i forlængelse af covid-19. Aftenskolerne må nu også benytte det kommunale tilskud til at afholde udgifter til leje af større private lokaler til undervisningsformål således at aftenskolerne kan imødekomme de aktuelle afstandskrav. Dette selvom kommunen har egnede lokaler til undervisning, som aftenskolerne normalt benytter. Herudover kan midler, der normalt er reserveret til debatskabende aktiviteter i aftenskolerne, ligeledes bruges mere fleksibel, og kan f.eks. bruges til aflønning af ledere og undervisere, samt indkøb af værnemidler og lokaleudgifter.

- Jeg kvitterer ministeren og er rigtig glad for, at vi kan imødekomme aftenskolerne med disse tiltag, udtaler formand for Kultur- og Idrætsudvalget Anders Ladegaard Bork og fortsætter: Det betyder rigtig meget, at aftenskolerne kan blive ved med at undervise på trods af den situation, vi befinder os i. Det er vigtigt at vi får tingene til at passe ind, frem for blot at sætte os og vente på det går over. Ingen ved jo hvor lang tid denne undtagelsestilstand varer, siger udvalgsformanden.

Kulturministeren har den 8. oktober 2020 sendt et hyrdebrev til kommunerne med oplysning om mulighederne foren række afvigelser fra Folkeoplysningsloven. Afvigelser som Kultur- og Idrætsudvalget nu har imødekommet.

Den 27. oktober 2020 vedtog aftalepartierne yderligere at afsætte 60 mio kr. til en midlertidig kompensationsordning for tabt deltagerbetaling for bl.a. aftenskolerne.

Pressekontakt

Anders Ladegaard Bork, formand for Kultur- og Idrætsudvalget, tlf. 29 47 07 55


Opdateret af Køge Kommune 04.11.20