Aborrebestanden i Køge Å skal undersøges

Et storstilet projekt skal kortlægge aborrebestanden i Køge Å og Tryggevælde Å - også fiskeglade borgere kan bidrage til den værdifulde viden

30.11.20

billede af aborre med mærkning
Københavns Universitet, Køge Kommune, Køge Sportsfiskerforening og Statens Naturhistoriske Museum er gået sammen om en stor undersøgelse af aborrerne i Køge Å og Tryggevælde Å. 

Meget tyder nemlig på, at der i dag er færre fisk i åen end for år tilbage. Derfor vil der nu blive lavet omfattende undersøgelser af bestandstørrelser, vandringer mellem åerne, genetiske slægtskaber og gydeområder. Undersøgelsen vil løbe over to år, hvor også lystfiskere er hjertelig velkomne til at deltage. 

Køge Kommune vedligeholder Køge Å og skal bruge resultaterne til at tilrettelægge en hensynsfuld og miljøvenlig vedligeholdelse. Forkert eller for grov udførelse af grødeskæring og anden vedligeholdelse kan nemlig skade fiskebestanden i åen.

- Vi er jo så heldige, at vi har en smuk å, der snor sig igennem Køge By. Den skal vi værne om, og det betyder naturligvis også, at vi skal vide noget om, hvordan fiskene trives i åen. Derfor er jeg glad for, at vi er med i denne grundige undersøgelse, så vi fremover kan være med til sikre biodiversiteten på et endnu mere oplyst grundlag, siger formand for Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov. 


Undersøgelsen foregår ved at fiskene fanges, mærkes og sættes ud igen, hvorefter man kan overvåge deres ruter. Hvis man som lystfisker fanger en mærket fisk, opfordres man til at registrere det på saltnfish.dk 

Hvis fiskene genudsættes, er det vigtigt at lade mærket sidde.

Allerede nu er et omfattende mærkningsprogram af aborrer i Køge Å og Tryggevælde Å sat i værk. 
Der vil desuden blive afholdt arrangementer, hvor man kan deltage i fiskeriet efter aborrer til mærkning samt møde de personer, der står for undersøgelsen. Der vil løbende blive udsendt nyt fra undersøgelsen via diverse medieplatforme (bl.a. Fiskeatlassets og Køge Sportsfiskerforenings Facebook). 

Aborrer i kystområderne i det sydøstlige Danmark er interessante for både erhvervs- og lystfiskeri, og undersøgelsens resultater kan således blive et vigtigt led i en fremtidig bæredygtig forvaltning. 

Undersøgelsen er finansieret af Køge Kommune og “Grosserer Schiellerup og hustrus Fond” og gør desuden brug af en stor frivillig indsats fra medlemmer af Køge Sportsfiskerforening. Den udgør desuden det afsluttende kandidatforløb hos en biologistuderende på Københavns Universitet.

Spørgsmål til undersøgelsen eller ønske om yderligere information kan ske på mailadressen: aborre@saltnfish.dk

Pressekontakt:
Niels Rolskov: 26 23 49 33


Opdateret af Køge Kommune 23.12.20