Køge Kommune tager pulsen på flere tusinde borgere

I denne uge tikker der en spørgeskemaundersøgelse ind i 4.000 tilfældigt udvalgte Køge-borgeres e-Boks. Undersøgelsen skal tage pulsen på Køge Kommunes konditionstal, når de udvalgte borgere får muligheden for at svare på hvor meget, de bevæger sig i hverdagen.

21.10.20
Køge Kommune er en del af det nationale idrætspartnerskab ’Bevæg dig for livet’, som skal sikre, at flest muligt danskere bliver fysisk aktive. Som visionskommune løber Køge forrest for at lave en kortlægning over Køge-borgernes motionsvaner – for derefter at sætte nye målsætninger og fokusområder op for hvor meget, vi bevæger os i Køge Kommune.

Derfor sendes der i uge 43 en spørgeskemaundersøgelse ud til 4.000 tilfældigt udvalgte Køge-borgere. For at tegne et så præcist billede som muligt, stilles der en del spørgsmål og undersøgelsen må forventes at tage mellem 10-15 minutter at besvare. De udvalgte borgere får ikke alene muligheden for at bidrage til den vigtige kortlægning over Køge Kommunes aktivitetsniveau, de har også chancen for at vinde et gavekort på 1.000 kr. til Køge Handel. 


- Det er helt afgørende for, hvilke målsætninger vi sætter op, at vi får så mange besvarelser ind, som muligt og der er jo også et minimum for, hvor mange man skal bruge for at kunne lave en ordentlig undersøgelse. Derfor håber jeg selvfølgelig, at de 4.000, der har modtaget spørgeskemaet, besvarer det efter bedste evne. Den sidste undersøgelse, vi lavede på området, viste, at vi i Køge Kommune er gode til at bevæge os og være aktive i foreningslivet. Jeg håber selvfølgelig at folk vil svare så ærligt som overhovedet muligt, men man kunne da ønske at vi fortsat er på højt niveau, siger Anders Ladegaard Bork, formand for Kultur- og Idrætsudvalget.


Der er svarfrist den 4. november, hvorefter der trækkes lod blandt alle besvarelserne for at finde vinderen af gavekortet. 

Fakta om ’Bevæg dig for livet’

Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målsætningen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie - en aftale, der går under navnet ’Bevæg dig for Livet’. Visionen på både det nationale og det kommunale niveau hedder 25 50 75: I 2025 er 50 procent af befolkningen medlem af en idrætsforening, og 75 procent dyrker idræt. 

Nordea-fonden, TrygFonden, DIF og DGI investerede tilsammen 100 millioner kroner i projektet fra 2015-2018, og fondene har udvidet med 94 millioner kroner fra 2018-2021. 

Sammen med en række andre kommuner står Køge for at blive visions-kommune, som bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet. Der er tale om en bred indsats, som involverer hele kommunen og de fleste forvaltningsområder, hvilket betyder, at arbejdet er forankret centralt i kommunen. En visionskommuneaftale sætter en hel ny dagsorden for, hvordan der kommunalt arbejdes med idræt og bevægelse på tværs af hele kommunen i et tæt samarbejde med foreningslivet. En Visionskommune-aftale løber over min. 5 år.
Pressekontakt

Karina Hjort Feddersen, idræts- og fritidskonsulent i Køge Kommune tlf.: 56 67 23 42
Anders Ladegaard Bork, formand for Kultur- og Idrætsudvalget tlf.: 29 47 07 55


Opdateret af Køge Kommune 23.10.20