Budgettet for de næste fire år prioriterer børnene, cykelstier, energivenlig renovering, kulturen og en række anlægsprojekter

Køge Kommunes budget for 2021 – 2024 indeholder en række initiativer til glæde for børneområdet, kulturlivet og en række anlægsprojekter på tværs af kommunen. Der bliver blandt andet sat penge af til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, til at færdiggøre omfartsvejen i Borup og cykelstien mellem Ejby og Køge. Og så bliver der råd til at starte et arbejde, der skal munde ud i, at Køge Kommune kommer på omgangshøjde med kommunens lønefterslæb på de store velfærdsområder. Det er et enigt byråd der står bag hovedparten af budgettet.

06.10.20
Budgettet for de næste fire år prioriterer børnene, cykelstier, energivenlig renovering, kulturen og en række anlægsprojekter 
Køge Kommunes budget for 2021 – 2024 indeholder en række initiativer til glæde for børneområdet, kulturlivet og en række anlægsprojekter på tværs af kommunen. Der bliver blandt andet sat penge af til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, til at færdiggøre omfartsvejen i Borup og cykelstien mellem Ejby og Køge. Og så bliver der råd til at starte et arbejde, der skal munde ud i, at Køge Kommune kommer på omgangshøjde med kommunens lønefterslæb på de store velfærdsområder. Det er et enigt byråd der står bag hovedparten af budgettet.

  

Køge Kommunes budget for de næste fire år kommer bogstavelig talt til at sætte et solidt aftryk i kommunen. Her prioriteres nemlig indsatser, der afspejler, at Køge Kommune er midt i en enorm udvikling, som betyder, at flere borgere flytter inden for kommunegrænsen i årene, der kommer. 

Budgettet for årene 2021 - 2024 bygger dermed videre på de senere års solide drift og stærke udvikling af kommunen. Byrådet har i de seneste tre år arbejdet målrettet med en effektiv styring af kommunens økonomi. Kombineret med den vækst i antallet af borgere og virksomheder, der flytter til kommunen, en gunstig udligningsreform og økonomiaftalen mellem regering og kommunernes Landsforening, der sendte flere penge ud i kommunerne, giver dette tilsammen en robust og sund økonomi, der afspejles i budgettet. 

- Det er med en enorm stolthed, jeg skriver under på dette budget. Der ligger hårdt politisk arbejde bag den gode økonomi, som Køge Kommune oplever. Det arbejde bærer nu frugt i form af muligheden for en række politiske prioriteringer, der kommer ud at leve blandt borgerne. Her er indsatser, der kommer børnelivet til gavn, indsatser, der fremmer trafiksikkerheden og indsatser til glæde for kultur og idræt. Køge Kommune udvikler sig hvert eneste år, og budgettet her sikrer, at de tilbud vi har på hylderne, følger med, siger borgmester Marie Stærke.

- En hjertesag for mig har været, at vi nu kan begynde at komme på omgangshøjde med lønniveauet for medarbejderne på vores store velfærdsområder. At vi nu sætter gang i et løft af lønnen, gør Køge Kommune til en endnu mere attraktiv arbejdsplads. Det højner vores muligheder for at skaffe de bedst kvalificerede medarbejdere, så vi også i morgen kan levere den samme gode service som i dag, siger borgmester Marie Stærke. 

De største initiativer er en modernisering af kommunens bygninger for i alt 53 millioner kroner, samt renovering af kommunens bygninger for 40 millioner kroner hvert år over de næste fire år. I første omgang bliver det faglokalerne tilhørende faget Håndværk og Design og Musikskolen der får glæde af den indsats. Hertil kommer to anlægsprojekter, nemlig en færdiggørelse af omfartsvejen i Borup samt en færdiggørelse af den cykelsti, der lige nu går fra Ejby til Lille Salby, men som i fremtiden kommer til at løbe helt til Ølby. 

Endelig kan nævnes en række indsatser der skal opruste på kultur- og idrætsområdet. Her prioriteres blandt andet 15 millioner kroner til udvikling af idræts, fritids- og kulturtilbud i Køge Nord, fire millioner kroner til den fortsatte udvikling af Køge Marina, og 15 millioner kroner til videre udvikling af Køge Idrætspark. Desuden afsættes seks millioner kroner til en ny hal ved gymnastikcentret i Ravnsborg. 


Pressekontakt:
Borgmester Marie Stærke, telefon 24 90 20 00


Blandt elementerne i budgettet for de næste fire år, er:

 • 53 millioner kroner over årene 2021-24 til modernisering af kommunens bygninger. Midlerne i 2021 bruges til skolernes faglokaler til faget håndværk og Design samt Musikskolen.

 • 12 millioner kroner fordelt over 2021-23 til minimumsnormeringer. Dermed kan Køge kommune fremskynde processen med at sikre minimumsnormeringer i dagtilbud.

 • 6 millioner kroner i 2021-23 afsættes til lønefterslæb.  Dermed kan der arbejdes med hurtigere at komme på niveau med sammenlignelige kommuner.

 • 10 millioner kroner til at arbejde med trafiksikkerhed i årene 2021 – 2023

 • 23 millioner kroner over perioden 2021-23 hvorved det sikres, at Borup omfartsvej kan færdiggøres frem til Ryeskovvej.

 • 15 millioner kroner i 2021-23 til realisering af idræts-, fritids- og kulturplanen i Køge Nord.

 • 160 millioner kroner til renovering af kommunens bygninger i 2021-24.

 • 4 millioner kroner afsættes til at sikre den fortsatte udvikling af Køge Marina.

 • 14 millioner kroner afsættes over årene 2021-22 til at færdiggøre cykelstien mellem Ejby og Køge, der i dag løber fra Ejby til Lille Salby. Når stien er færdig, løber den frem til udmundingen ved Ølbyvej tæt på det nuværende vandrehjem.

 • 6 millioner kroner over årene i 2021-22 til et anlægstilskud til Gymnastikcenteret så der kan opføres en hal 2 ved Gymnastikcenteret i Ravnsborg.

 • 3,3 millioner kroner over årene i 2021-24 til det videre arbejde med naturstrategien.

Se hele budgettet for 2021 - 2024 her.


Opdateret af Køge Kommune 09.10.20